Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Koolivorm
Viimsi Keskkooli Fond
Põhikiri
Rekvisiidid
Toetuste taotlemine
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

SA Viimsi KK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2016/17 õppeaastal välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, osalenud aktiivselt õpilasesinduse ja koolilehe toimetuse töös, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, ning õppinud hästi. Stipendiaadid on panustanud Viimsi kooli arengusse ja olnud lojaalsed oma koolile.

2016/17 õppeaasta stipendiumide kogu summaks oli €350 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetajad Elis Marii Viltsin (€100), Hans-Joosep Hanson (€100) ja põhikooli lõpetaja Viktoria jefimova (€150).
Stipendiumid anti üle lõpuaktustel. 

SA Viimsi KK Fondi taotlusvooru läbiviimine 16/17 õppeaastal

SA Viimsi KK Fondi nõukogu ja juhatuse otsusega 06.09.2016.a.

Otsustati:
1) 2016. aastal sügisel Fond taotlusvooru läbi ei vii, kuna eelarve ei võimalda mõistliku mahuga taotlusvooru läbi viia.

Margit Võsu
Juhatuse liige 

VK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2015/16 õppeaastal välja taas stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses.
2015/16 õppeaasta stipendiumide kogu summaks oli €300 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Kadri Orumaa (€150) ja põhikooli lõpetaja Joonas Alamaa (€150).
Stipendiumid anti üle lõpuaktustel.

SA Viimsi KK Fondi taotlusvooru läbiviimine 15/16 õppeaastal

SA Viimsi KK Fondi nõukogu ja juhatuse otsusega 26.08.2015.a.

Otsustati:
1) 2015. aastal sügisel Fond taotlusvooru läbi ei vii, kuna eelarve ei võimalda mõistliku mahuga taotlusvooru läbi viia.
2) Kevadel 2016. otsustada kas ja mis mahus teha taotlusvoor 2016/17 õppeaastal.
3) Fondi eesmärk on 2016. aastal toetada kooli juubeliga seotud tegevusi.

Margit Võsu
Merike Hindreus
Peeter Sipelgas

VK Fond jagas parimatele stipendiume

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2012/13 õppeaastal esimest korda välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses.
2014/15 õppeaasta stipendiumide kogu summaks on €350 ning stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Karl Koost (€150) ja põhikooli lõpetajad Stenver Pärn ja Mikael Ristmets (€100).  

SA Viimsi Keskkooli Fond valis välja rahastatavad projektid neljandat aastat järjest

Juuni alguses kuulutas SA Viimsi Keskkooli Fond välja konkursi, mille abil oli Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks.
Tingimuseks oli asjaolu, et projekt peab toetama üht järgmistest tegevustest: õppekava rakendustegevus; sporti ja tervist edendav tegevus; kultuuritegevus. Toetuste läbivaatamine toimus kahes voorus ning valiti välja projektid, mida fond rahaliselt toetab.


Loe veel

SA Viimsi KK Fondi stipendiumi määramine põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele 2013/2014 õppeaastal

Motiveerimaks ja tunnustamaks väljapaistvaid noori, otsustas VK Fondi nõukogu anda 2013/14 õppeaastal välja stipendiumi põhikooli ja gümnaasiumi ühele väljapaistvale lõpetajale. Stipendium antakse välja lõpetajale, kes on olnud aktiivne nii koolis kui kooliväliselt, osalenud võistlustel, olümpiaadidel või muudel haridus-, sportlikel- kultuurilistel üritustel, olnud oma käitumise ja ellusuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele, samal ajal olnud austatud ka õpetajate poolt ning kõige selle juures suutnud hoida kõrget taset õppeedukuses. Stipendiumi summaks on €150 ning 2013/14 õppeaasta stipendiaadid on gümnaasiumi lõpetaja Liisa Kams ja põhikooli lõpetaja Katarina Kaleininkas. 

Viimsi Kooli Fondi kaudu saab taotleda raha klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks

Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel on võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks. Tingimuseks on asjaolu, et projekt peab toetama üht järgmistest tegevustest: õppekava rakendustegevus; sporti ja tervist edendav tegevus; kultuuritegevus. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2014. aasta. Lisainfo: Margit Võsu, fond@viimsi.edu.ee, telefon 6028 943. 

Viimsi Keskkooli Fondi tegevuse ülevaade 2013/2014

Ülevaade Viimsi Kooli Fondi tegevustest 2013/14

SA Viimsi Keskkooli Fond valis välja rahastatavad projektid

Septembri alguses kuulutas SA Viimsi Keskkooli Fond välja konkursi, mille abil oli Viimsi Kooli töötajatel, õpilastel, lapsevanematel ja vilistlastel võimalik taotleda Viimsi Kooli Fondist raha vähemalt üht klassiastet kaasava projekti läbiviimiseks.


Loe veel