Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool 2018/2019
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Koolis toimub Harjumaa Tugivõrgustike konverents "Minu kogukond"

Reedel, 20. veebruaril kell 13.30 toimub Viimsi Koolis Harjumaa Tugivõrgustike konverents „Minu kogukond“. Konverentsi eesmärgiks on koondada kokku teemast huvitatud inimeste ring, jagada kogemusi ja saada praktilisi võtteid probleemidega toimetulemiseks ning nende ennetamiseks. Vajalik on eelregistreerimine. Konverentsist osavõtt on kõikidele tasuta.

Meid ümbritsevate probleemide lahendus peitub inimestes. Lahendus peitub meis endis – meis, kes me oleme lahked, avatud ja soovime kasutada oma loovust ja hoolivust teiste inimeste ja kogu elu suhtes.
Suhted on kõik. Kogu universumi ülesehitus põhineb omavahelisel suhtevõrgustikul.
Meie, inimesed, tahame olla koos.
M. Wheatley

Mis on tugivõrgustik?
Tugivõrgustikuks peetakse kõiki neid inimesi, kes on lapse ümber, kui lapsel on probleem. Viimsi Koolis kuulub tugivõrgustikku (olenevalt probleemist) psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, abiõpetaja, eripedagoog, kindlasti ka klassijuhataja ja aineõpetaja. Kuna erinevaid inimesi on palju ning igaüks neist oma ala spetsialist, tuleb väga täpselt läbi mõelda ja paika panna suhtlemisformaadid. Igaüks peab teadma, mis on tema roll ühes või teises situatsioonis.
Konverentsil arutletakse ka selle üle, kuidas tugivõrgustiku liikmed saaksid üksteist toetada, sest spetsialiste on vähe, tööd palju ning ületöötamisoht on väga lihtne tekkima.

Kellele on konverents suunatud?
Konverentsile võivad tulla kõik, keda teema huvitab, kes soovivad anda oma panuse selleks, et märgata igat last meie ümber ning arendada koostöövõrgustikku. Eriti on oodatud aga alaealiste komisjonid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitseametnikud, KOV esindajad ning huvilised lapsevanemad.

Konverents on koht, kus üksteisega tuttavaks saada, oma kogemusi jagada ning teiste kogemustest õppida.

Mida konverentsil tehakse?
Konverentsil saab kuulata teemakohaseid ettekandeid ja osaleda erinevates töötubades, mis on kindlasti praktilise väärtusega ning kohaks, kus saab oma sõna sekka öelda.
Töötubasid on kokku viis: a)Tugivõrgustik KOV tasandil; b) Kahtedeta põhikool; c) Koolivõrk – laste võimetekohasesse kooli suunamine; d) Kuidas kaasata vanemad koostöösse: e) Noorte erikasvatusasutused – vajadused ja võimalused.
Konverentsi lõpul on plaan luua tugivõrgustiku aktiiv ning leppida kokku edasised sammud koostöö arendamisel.

Kuidas konverentsile registreeruda?
Konverentsile registreerumiseks on vaja külastada Viimsi Kooli kodulehte: www.viimsi.edu.ee ning täita registreerimisvorm. Kindlasti tuleb ära märkida ka oma töötubade valik. Registreerimine kestab 13. veebruarini. Lisainfo Lemme Randma (Viimsi Kooli tugikeskuse juhataja, lemme.randma@viimsi.edu.ee)

Konverentsi korraldab Viimsi Kool koostöös Harju Maavalitsusega.