Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Eelkool 2018/2019

17.08.2018

 Viimsi Kooli eelkooli registreerimine 2018/2019 õppeaastaks kestab 24.septembrini 2018 kodulehelt www.viimsi.edu.ee

Tööpäeviti kord nädalas eelkoolirühmad jätkavad juba traditsiooniks kujunenud õppesisuga, kus aidatakse lapsel kooliga kohaneda, korratakse teadmisi põhiainevaldkondades, arendatakse käitumisoskust ja valmisolekut koolis olla.

Õppetöö eelkooli ringis on tasuline, mis 2018/2019 õppeaastal on 175 eurot, 1 kuu maksumus 25 eurot. Õppetöö kestab oktoobrist – aprillini. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitegevust ei toimu.

Eelkooli õppekavaga saad tutvuda alloleval lingil:

 uus eelkooli أµppekava (2) (2)

 

Rühm avatakse kui registreeritud on 13 last, ühe rühma suurus on kuni 16 last.

 

Viimsi Kooli eelkooli läbimine ei taga sisse saamist Viimsi Kooli esimesse klassi. Vastuvõttu Viimsi Kooli reguleerib Viimsi Vallavalitsuse määrus "Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" 

https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017012?leiaKehtiv

Eelkooli võetakse vastu lapsi, kes 1.oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Õppetööd viivad läbi Viimsi Kooli õpetajad.

Lapse registreerimine eelkooli toimub lapsevanema avalduse alusel kooli kodulehe vahendusel.

Muutuste kohta õppetöös info eelkooli koordinaatori ja õpetaja kaudu e-kirja teel.

Ringitasu info:

Eelkooli ringitasu maksmise kontonumber IBAN: EE462200221064973800, 
Saaja: Sihtasutus Viimsi Keskkooli Fond,
Selgitusse märkida: Toetus eelkooliringile, maksja nimi ja  lapse nimi, kuu

Eelkooliringi tasu (25 EUR) tuleb vanemal tasuda igas õppekuus kuupäevade vahemikus 1-10, kuid mitte hiljem,kui 10. kuupäevaks Eraldi arvet ei saadeta. Eelkool sõlmib lapsevanemaga lepingu.

 

Eelkooli ei toimu vaheaegadel:
I koolivaheaeg: 22. oktoober - 28. oktoober 2018
II koolivaheaeg: 24. Detsember 2018 - 06. jaanuar 2019
III koolivaheaeg: 25. veebruar - 03. märts 2019
IV koolivaheaeg: 22. aprill - 28. aprill 2019
V koolivaheaeg 12. juuni - 31. 
august 2019

 Info: Margit Võsu, 6028 943 margit@viimsi.edu.ee