Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Vastuvõtt 10. klassi 2009/10

Sisseastumistest toimub regitreerinutele 18.aprillil 2009.a. kell 10.00 -12.00. Palun võtta kaasa kirjutus-, joonestus- ja arvutusvahendid ning isikut tõendav dokument. Testile mitteilmumist ilma mõjuva põhjuseta loetakse loobumisena.

Vastuvõtt 10. klassi 2009/10 õ.a.


Kool komplekteerib 10. klasside õpilaskonna põhiharidust tõendava dokumendi ja vastuvõtukatsete (edaspidi katsed) tulemuste põhjal.

Katsed koosnevad kirjalikust komplekstestist (edaspidi test) ja individuaalvestlusest (edaspidi vestlus).

Otse pääsevad vestlusvooru kandidaadid, kelle kolme veerandi hinded on neljad-viied. 9. klassi tunnistuse keskmise hinde  ja testi tulemuste alusel seatakse kandidaadid  pingeritta. Pingerea alusel kutsub komisjon õpilased vestlusele. Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilaste suhtumine õppetöösse, isiklikud eesmärgid ja ootused koolile, valikkursuste eelistused ja ühiskondlik aktiivsus.

 

Test toimub 18. aprillil 2009 kell 10.00. Test koosneb eesti keele (lühikirjand), matemaatika, inglise keele ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest. Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend, joonestusvahendid, taskuarvuti ning isikut tõendav dokument.

Täpsem kord on kirjeldatud rubriigis Sisseastumine gümnaasiumisse

 

Ajagraafik

 

 

Aeg

1.-3. veerandi hinnetega 9.kl. tunnistuste kinnitatud ärakirjade esitamine kooli kantseleis ja küsimustiku täitmine kooli kodulehel.

30. märts - 9. aprill

Testi-/vestlusvooru pääsejatele  teatamine e-kirjaga

13. aprill

Test

18. aprill

Testivooru tulemustest teatamine

19. nädal

Vestlusvoor

24. ja 25. nädal

Taotluste ja põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakirjade esitamine kooli kantseleis

Kuni 22. juuni

Vastuvõtu komisjoni otsuse tegemine

26. juuni

Otsusest teatamine 

29. juuni