Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Vastuvõtu kord
Muud dokumendid
Avalduste blanketid
Dokumendiregister
Õppenõukogu
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Põhimäärus

Viimsi Keskkooli põhimäärus

Ruumide kasutamise kord

Viimsi Keskkooli ruumide kasutamise kord

Koolieksamite kord

Koolieksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord Viimsi Keskkoolis

Õpilaspileti kasutamise kord

 Õpilaspileti kasutamise kord

Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Arenguvestluste_korraldamise_tingimused_ja_kord

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus