Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Koolivorm
Viimsi Keskkooli Fond
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Keskkooli põhiväärtused, missioon ja visioon

Viimsi Keskkooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks.

Viimsi Keskkooli missioon on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast
arengut ja haridust.

Viimsi Keskkooli moto on VIIMSI KOOL - KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL

Viimsi Keskkooli väärtused
Oma visiooni elluviimiseks lähtume järgmistest kokkulepitud väärtustest: areng, vastutus, turvalisus,
hoolivus, avatus, koostöö.

2014/2015 õppeaastal mõtestasid õpilased põhiväärtuste sisu. Kokkuvõtte väärtustest ja õpilaste nägemusest on nähtav siin. 
Kooli visioon, missioon, väärtused ja õpilase profiil loovad terviku püramiidina. Kesksel kohal on õppija,
keda kujundame ning alustaladeks väärtused ja missioon. Teravik on suunatud tulevikku peegeldades
õppija profiili, kus visioon annab suuna ja suurendab inimeste indu ning kirjapandud väärtused ning
missioon panustavad pühendumisele.