Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

TORE KOOLITUS KOOLIVAHEAJAL

TORE on Tugiõpilaste Oma Ring Eestis. Tugiõpilasliikumine TORE on üks võimalus mõjutada õpilaste väärtushinnanguid, nende kõlbelisi hoiakuid ja sotsiaalset pädevust. Lisaks sellele, et torekad on koolikeskkonnas olulised silmad ja kõrvad täiskasvanutele, on torekaks olemine lisaks tegus, oleluslik, rõõmus, elujanuline ehk lihtsalt TORE. :D

Viimsi Kooli torekad lähevad koolivaheajal, 29. - 31.oktoobril Aegviidus toimuvale koolitusele. Koolitusest võtavad osa 9 Tallinna kooli ja Viimsi Kool, kokku 30 noort ja nende juhendajad. Kolmepäevast koolitust toetab rahaliselt Viimsi Vallavalitsus. TORE-põhikoolitust viivad läbi koostöös Tallinna Haridusametiga MTÜ NÜ Tugiõpilaste Oma Ring Eestis.
 
Merit Eskel
TORE-juhendaja

Kes on tugiõpilane?

Tugiõpilane on noor inimene noorte hulgas, kes tahab ja oskab omavanuselistele toeks olla nii, et probleemid ei kujuneks lahendamatuiks. Ta on noor, kellele on tähtis kooli sõbralik ja õppimist toetav õhkkond. Ta õpib ise ennast sügavamalt mõistma, samal ajal õppides mõistma ka teisi, olema salliv ning tegema koostööd.

Tugiõpilase õppimise- ja tegevusvaldkond haarab selliseid olulisi märksõnu nagu sõbralikkus, empaatilisus, oskus teist kuulata, märgata probleemi, oskus abi paluda, tunnetada psühholoogilist piiri, sekkuda, koostööd teha.