Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool 2018/2019
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

25. veebruar - gümnaasiumis kirjandipäev ning alg- ja põhikoolis kodus õppimise päev

Esmaspäeval, 25. veebruaril on Viimsi Kooli gümnasistidel kirjandipäev, algkooli- ja põhikooli õpilased õpivad iseseisvalt kodus. Viimsi Kooli juhtkond alustab kooli arengukava muutmise protsessi ning esmaspäeval toimub ülekooliline ajurünnak, millest võtab osa kogu Viimsi Kooli personal. Oodatud on ka kõik gümnaasiumiõpilased pärast kirjandi kirjutamist ning samuti kooli hoolekogu esindajad. Arengukava muutmise protsessi koordineerib arengukava muutmise töörühm, mille liikmeteks on kooli juhtkond, erinevate õppetoolide õpetajad ning õpilasesinduse juhtkonna liikmed.

Siit leiad kirjandipäeva ajakava ning 5.-9. klasside iseseisva töö temaatika:

                       

Aeg

Klass

Ruum

8.15-12.15

10A

C-241

10B

C-237

10C

C-239

8.15-13.15

11A

C-231

11B

C-223

11C

C-229

8.15-14.15

12A

C-208

12B

C-210

5. - 9. klasside õpilased teevad ühe mahukama ja hindelise töö järgmistes ainetes:
5. klassid muusikas
6. klassid loodusõpetuses
7. klassid matemaatikas
8. klassid vene/saksa keeles
9. klassid inglise keeles

Täpsem ülesanne on antud e-koolis.