Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Üleminekueksamid Viimsi Koolis toimuvad 20. mail

Teisipäeval, 20. mail toimuvad üleminekueksamid 7., 8., 10. ja 11. klassis. Üleminekueksami eesmärk on omandada eksamikogemus. Eksami hinne kantakse klassitunnistusele ja seda arvestatakse aastahinde väljapanekul. Õppenõukogu määras 25.02.08 koosolekul järgmised üleminekueksamid:

7. klass loodusõpetus (suuline)
8. klass füüsika (kirjalik)
10. klass ajalugu (kirjalik)
11. klass inglise keel (kirjalik)

7. ja 10. klassi õpilane, kelle õpitulemused I, II ja III õppeveerandil on hinnatud hindega „väga hea” või „hea”, vabastatakse üleminekueksami tegemisest. Üleminekueksamit ei pea sooritama ka 7. ja 10. klassi õpilane, kes antud õppeaines on saavutanud I–III koha maakondlikul või I–VI koha vabariiklikul aineolümpiaadil. Vabastatute nimekirja kinnitab õppenõukogu 10. aprillil 2008.