Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Õppekorralduslikud tugiteenused

Õpituba:

 • Õpituppa suunatakse õpilane vastavalt õpitulemustele klassi- või aineõpetaja soovitusel.
 • Õpitoas arendatakse õpioskusi ja õpivilumusi.
 • Õpituba on avatud pärast õppetunde orienteeruvalt kaks tundi.
 • Õpituba on tugimeetmena õpituppa suunatud õpilasele kohustuslik.

 Tunnirahuklass:

 • Tunnirahuklassi suunatakse õpilane, kes rikub tunnirahu reegleid.
 • Tunnirahuklassi suunatakse õpilane kindla tunnitööga.
 • Õpilane töötab tunnirahuklassis iseseisvalt, aga on tunnirahuklassi õpetaja jälgimisel.
 • Õpilasel on kohustus tehtud töö esitada aineõpetajale.

 Järeltööde tegemise klass:

 • Õpilasel on võimalus kaks korda nädalas (reedel 14:00-16:00, trimestri lõpus ka teisipäeviti) käia järeltöid tegemas selleks ettenähtud ruumis.
 • Järeltöö tegemiseks lepib õpilane eelnevalt aineõpetajaga kokku töö sisus.
 • Isiku tuvastamiseks on õpilasel kaasas õpilaspilet.
 • Õpilane võtab töö tegemiseks kaasa aineõpetajaga kokku lepitud vahendid.
 • Töö sooritamiseks lubatud õppevahendid on kirjas õpilase tööl.