Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õppekäik Tartu vanglasse

Teisipäeval, 7. detsembril külastas grupp Viimsi kooli gümnaasiumiõpilasi Tartu vanglat. Õppekäigu raames tutvustati õpilastele Eesti vanglasüsteemi ning Tartu osa selles. Anti lühike ülevaade kinnipeetavate eluolust, omavahelistest suhetest, suhtlemisest välismaailmaga kui ka võimalikest privileegidest (haridus, töö). Õpilastel oli võimalik pea kogu vanglat oma silmaga näha: administratiivhoone, pikemaajaliste kokkusaamiste tuba, lühiajaliste kokkusaamiste saal, kaugkohtuistungite saal, klassiruumid, klubiruumid (vangidele vabaaja veetmiseks), kinnipeetavate jalutusboksid, spordisaal, kabel ja loomulikult ka kinnipidamiskamber.

Kõige rohkem mõjus õpilastele nn rahunemiskamber eriti agressiivsetele vangidele ning kindlasti ka akendelt kostunud kinnipeetavate hüüded (ühed viisakamad, teised mitte nii väga), mis enamasti olid suunatud meiega kaasas olnud õrnema soo esindajatele. Õppekäigu eesmärk on nii ennetav kui ka hariv.
Täname Tartu vangla peaspetsialisti väljaõppe alal Mart Viglat, kes meile oma töökohta huvitavalt tutvustas ning Sisekaitseakadeemiat, kellega koostöös taoline õppekäik toimuda sai. Õpilastega oli kaasas ühiskonnaõpetuse õpetaja Janek Murakas.