Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2011

Kutsume kõiki põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori osalema 10. õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Konkursile oodatakse nii uurimuslikke (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalteaduslik uurimus jm), ülevaatlikke (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavaid uurimistöid (arvutiprogramm jm), mis peavad olema nõuetekohaselt vormistatud. Töö teema ja valdkonna valib õpilane ise.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 175 000 krooni (üle 11 000 euro) ulatuses. Rahalisi auhindasid jagub ka peapreemia saanud tööde juhendajatele. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Helsingis ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.

NB! Kasulik on teada, et mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi.

Konkursitööd jm vajalikud dokumendid tuleb esitada Sihtasutusele Archimedes 1. märtsiks 2011 a. Täpsem informatsioon konkursi osalemistingimuste, töödele esitatavate nõuete jm osas on toodud meie veebilehel: http://archimedes.ee/teadpop/modify.php?cat=401