Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Gümnasistid Tartu vanglat külastamas

Teisipäeval, 7. detsembril külastasid gümnaasiumiõpilased Tartu vanglat. Õppekäigul tutvustati Eesti vanglasüsteemi ning Tartu vangla osa selles. Õppekäigu eesmärk on nii ennetav kui ka hariv. Õpilasi saatis ühiskonnaõpetuse õpetaja Janek Murakas.

Vanglas anti lühike ülevaade kinnipeetavate eluolust, omavahelistest suhetest, suhtlemisest välismaailmaga ning võimalikest privileegidest (haridus, töö). Õpilastel oli võimalik pea kogu vanglat oma silmaga näha: administratiivhoone, pikemaajaliste kokkusaamiste tuba,l ühiajaliste kokkusaamiste saal, kaugkohtuistungite saal, klassiruumid, klubiruumid (vangidele vaba aja veetmiseks), kinnipeetavate jalutusboksid, spordisaal, kabel ja loomulikult ka kinnipidamiskamber. Kõige rohkem mõjus õpilastele nn rahunemiskamber eriti agressiivsetele vangidele ning kindlasti ka akendelt kostunud kinnipeetavate hüüded (ühed viisakamad, teised mitte nii väga), mis enamasti olid suunatud meiega kaasas olnud õrnema soo esindajatele.
Täname Tartu vangla peaspetsialisti väljaõppe alal Mart Viglat, kes meile oma töökohta huvitavalt tutvustas ning Sisekaitseakadeemiat, kellega koostöös taoline õppekäik toimuda sai. Õpilastega oli kaasas ühiskonnaõpetuse õpetaja Janek Murakas.