Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

ÜRO simulatsioonipäev Viimsi Koolis

 29. märtsil 2011 kell 9.00 – 13.00 toimub Viimsi Koolis 11. klassidele ÜRO simulatsioonipäev. See on ettevalmistav üritus üle-eestiliseks simulatsiooniks. Simulatsiooni käigus valime välja kaks 3-liikmelist delegatsiooni ja 2 ajakirjanikku, kes lähevad Tartusse Viimsit esindama.

ÜRO simulatsioon on rollimäng, mille käigus mängitakse läbi üks ÜRO Peaassamblee istung. Iga simulatsioonil osaleja esindab istungil ühte ÜRO liikmesriiki, tutvudes eelnevalt selle riigi seisukohtade ning arusaamadega antud teemal. Simulatsiooni eesmärgiks on tundma õppida ÜRO toimimist ning otsustusprotsesse selles organisatsioonis.


Sarnaseid simulatsioone korraldatakse ka näiteks Euroopa Parlamendi või Riigikogu töö läbimängimiseks.

Enne simulatsiooni algust loositakse kõikidele osalejatele korraldajate poolt ÜRO liikmesriik, mida nad simulatsiooni käigus esindavad. Esindatava riigi iseloom peab väljenduma nii simulatsiooni käigus esitletavates ideedes, suhtlusviisis kui ka riietuses. Iga riigi delegatsioon koosneb 2-3 inimesest.

Iga delegatsioon osaleb ühe komitee töös. Komitee on foorum, kus arutletakse määratud teemade üle ning valmistutakse ette Peaassambleel arutlemiseks. Peaassamblee aruteludest võtavad osa kõik simulatsioonis kaasa löövad delegatsioonid.

ÜRO simulatsioone on väga erinevaid – alates rahvusvahelistest ÜRO Assotsiatsioonide korraldavatest simulatsioonidest, mis kestavad tavaliselt mitu päeva, kuni klassiruumides toimuvate lühisessioonideni. Kõikidel simulatsioonidel on aga eesmärgiks anda edasi võimalikult tõepärane
ÜRO-kogemus, kus osalejad püsivad terve sessiooni vältel oma rollis ning tegutsevad etteantud raamistikus, püüdes leida siiraid ning võimalikult elluviidavaid lahendusi mõnele päevapoliitilisele probleemile, mis ohustab julgeolekut, stabiilsust või ülemaailmset inimõiguste täitmist.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku, Maailmahariduse keskuse ning Eesti ÜRO Assotsiatsiooni koostöös sündival simulatsioonil on peateemaks aastatuhande arengueesmärgid ja lahendused nende elluviimiseks aastaks 2015.

Simulatsioon toimub kahes järgus: esimene osa toimub osalevates koolides ning teine osa toimub osalevate koolide esindajate kokkusaamisel üleriikliku näidisistungi raames. Koolisisene simulatsioon on n-ö peaproov enne suurt, üleriikliku istungit. Üleriiklik istung toimub eesti keeles, koolisisene istung toimub vastavalt kooli enda soovile kas eesti, vene, inglise või mõnes muus keeles, milles kõik osalejad suhelda oskavad.

Igat riiki esindab 2-3 liikmeline delegatsioon, mis võtab osa ühe töögrupi tööst. Igast koolist osaleb 5-6 õpilast ehk kahe riigi delegatsioonid. Simulatsioonil mängitakse läbi ühe komitee (sotsiaal-, humanitaar- ja kultuurikomitee) ning ühe agentuuri – Maailma Terviseorganisatsiooni töö.

Iga riigi delegatsioon osaleb ühe organi töös. Komiteedes arutletavad teemad kattuvad kolme aastatuhande arengueesmärgiga: soolise võrdsuse, võrdse alghariduse ja haiguste leviku takistamise saavutamisega. Lisaks on Peaassamblee istungil kohal ka meedia.

Töögrupid ja arutelude teemad

1. Sotsiaal-, humanitaar- ja kultuurikomitee (III komitee)
Sooline võrdsus, naiste kaitsmine sõjatsoonides:

* Kongo DV massvägistamised
* Tüdrukute haridus

2. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
Haiguste leviku peatamine:

* HIV/AIDSi leviku peatamine
* Malaaria

(http://yrosimulatsioon.blogspot.com/2011/01/mis-on-uro-simulatsioon.html)

Lemme Randma