Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Tallinna Ülikool ja Viimsi Keskkool kinnitavad koostööd

Täna, 31. märtsil kell 11.30 allkirjastavad Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska ja Viimsi Keskkooli direktor Leelo Tiisvelt kahe kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks koostöölepingu.
Koostöö peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates Viimsi Keskkooli õppetöösse Tallinna Ülikooli õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante) ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.

„Tallinna Ülikoolil on väga hea meel Viimsi Keskkooliga koostöölepingu sõlmimise üle. Meie üldine suundumus on järjest tihendada koostööd üldharidusasutustega. Ma usun, et lisaks juba praegu lepingus fikseeritud õpilastele suunatud tegevustele lisanduvad sinna lähiajal ka uue riikliku õppekava rakendamisega seotud tegevused, milles osalejateks on ka õpetajad ja õppejõud,“ sõnas Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska.
Viimsi Keskkooli direktori Leelo Tiisvelti sõnul annab koostöö ülikoolidega üldhariduskoolile senisest palju suurema võimaluse õppetöö mitmekesistamiseks erinevatel tasanditel. „Oleme veendunud, et läbi erinevate koostööprojektide suudame pakkuda õpilastele uusi väljundeid ning neile avaneb võimalus tutvuda juba keskkooliõpingute ajal ülikoolides õpetavate erialadega. Usun, et seeläbi teevad nad ka teadlikumaid otsuseid edasiste õpingute jätkamise osas,“ märkis Tiisvelt.
Koostöö avab mõlema poole jaoks mitmeid võimalusi – näiteks saavad ülikooli õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Viimsi Keskkooli valikkursuste või uurimustööde juhendamisel, aidata korraldada ettevalmistuslaagreid olümpiaadideks valmistumisel või kaasata õpilasi ülikooli erinevatesse teadusprojektidesse. Ühtlasi aitab koostöö kaasa õpetajakoolituse arendamisele – Viimsi koolist kujuneks ülikooli tudengite jaoks hea pedagoogilise praktika baas.
Koostööleping sõlmitakse tähtajatuna.