Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

"Noor teadlane 2011"

Kellele on võistlus mõeldud?
Osalema ootame võistkondi 6.-9. klassist. Kõik liikmed ei pea olema samast koolist või ka klassist. Võistkonna moodustavad 2 õpilast. Ühest koolist osalevate võistkondade arv ei ole piiratud.

Mis võistluse käigus toimub?
Toimub võistlus „Noor teadlane 2011“, mis seisneb uurimuslike ülesannete lahendamises veebipõhises keskkonnas aadressil http://bio.edu.ee/teadlane/

. Igas ülesandes esitatakse igapäevaeluline bioloogia valdkonna probleem, mille lahendamiseks tuleb omandada uurimuslikku õpet kasutades uued teadmised. Teadmisi omandatakse ka füüsikast ja keemiast. Ülesande käigus püstitatakse järgemööda uurimisküsimused ja hüpoteesid, planeeritakse katsed, viiakse need läbi, analüüsitakse kogutud andmeid ja sõnastatakse järeldused, millele tuginevalt lahendatakse esialgne probleem. Osa ülesandeid sisaldab katset, mis tehakse reaalsuses, kuid teistes tuleb see läbi viia virtuaalse mudeli abil.

Mida tuleb osalemiseks teha?
Õpetajal palutakse teavitada õpilasi toimuvast võistlusest ning vajadusel aidata võistkondade moodustamisel. Kui võistkonnad on moodustatud, siis edasine registreerumine ja võistlemine toimub õpilaste poolt iseseisvalt.
Õpilased peavad osalemiseks minema õpikeskkonna veebilehele http://bio.edu.ee/teadlane/, lugema läbi tutvustuse ning seejärel registreeruma võistlusele klõpsates viitel „Registreerumine“. Pärast võistkonna kõigi liikmete registreerimist kontrollivad võistluse korraldajad võistkonna vastavust nõuetele ning kinnitavad võistkonna osalemise. Kinnitatud võistkonnad saavad registreerumisel kirjutatud kasutajanime ning parooli abil siseneda keskkonda klõpsates esilehel „Sisenemine“.

Millal võistlus toimub?
Võistlusele registreerumine on avatud 19. aprillist 2011. Registreerumise kinnitamise järel on võimalik siseneda keskkonda ja tutvuda sellega. 25. aprillil avatakse ligipääs esimesele võistlusülesandele. 2. ülesanne avatakse 28. aprillil, 3. ülesanne 2. mail, 4. ülesanne 5. mail ja 5. ülesanne 9. mail. Päris võistluse lõpus on võistkond siis, kui saab arvutis diplomi. Võistluse pidulik lõpuüritus toimub 26. mail.

Keda, mille eest ja millega autasustatakse?
Võistlusel peetakse eraldi arvestust 6.-7. ja 8.-9. klasside rühmade vahel (rühm tuleb valida koolis juba kõige kaugemale jõudnud liikme järgi). Paremusjärjestus moodustatakse õpikeskkonnas õigete vastuste eest kogutud punktide alusel. Kõigi vanusegruppide 10 paremat kutsutakse Tartu Ülikoolis toimuvale pidulikule lõpuüritusele, kus jagatakse ka auhinnad.

Kes korraldavad võistluse?
Õpikeskkond on koostatud Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Loodusteadusliku hariduse keskuses (http://www.ut.ee/biodida/), mille poolt viiakse läbi ka võistlus. Õpikeskkonna arendamist ja võistluse läbiviimist on toetanud Tiigrihüppe Sihtasutus (http://www.tiigrihype.ee/) ja serveri hooldusega tegeleb EENet (http://www.eenet.ee/). Täiendava info saamiseks või küsimuste korral pöörduge Mario Mäeotsa poole e-posti aadressil mario dot maeots at ut dot ee või telefonil 7376027.