Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Usundiõpetuse valikkursus

Viimsi Kool pakub järgmisest õppeaastast usundiõpetuse valikkursust 1. kuni 12. klassini.

Usundiõpetust õpetatakse vaid riiklikus õppekavas toodud ainekava järgi (põhikoolis): https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa9.pdf

Gümnaasiumiõpilased saavad kursusele ise registreeruda. Usundiõpetuse valikkursusel kui erinevate usundite ja kultuuride maailmavaatelise õpetuse kursus on vabatahtlik, s.t. et õpilasgrupp moodustatakse soovijate olemasolul. Selleks palume huvilistel registreeruda kooli kodulehe kaudu. Valikkursusele registreerumise tähtaeg on 1. juuni 2011.