Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss ootab uurimistöid!

Kutsume kõiki põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori osalema 2012. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Konkursile oodatakse nii uurimuslikke (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalteaduslik uurimus jm), ülevaatlikke (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm) kui ka otsest praktilist väljundit omavaid uurimistöid (arvutiprogramm jm), mis peavad olema nõuetekohaselt vormistatud. Töö teema ja valdkonna valib õpilane ise.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 euro ulatuses. Rahalisi auhindasid jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Bratislavas ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. On ka teisi põnevaid lisaauhindasid! Kasulik on ka teada, et mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Nii preemiasummad kui ka mainitud väliskonkursid on seda väärt, et uurimistöö kallal vaeva näha! Konkursi auhinnad antakse üle 27.-28. aprillil toimuval õpilaste teadusliku ühingu konverentsil Tartus, kuhu kõik konkursil osalenud on lahkesti oodatud!

 

Konkursitööd jm vajalikud dokumendid tuleb esitada Sihtasutusele Archimedes 1. märtsiks 2012. a. Täpsem informatsioon konkursi osalemistingimuste ja töödele esitatavate nõuete osas on toodud meie veebilehel: http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31

 

NB! Alates 2012. aastast oleme konkursipartnerid Eesti Tervishoiu Muuseumi ning Tartu Keskkonnahariduse Keskusega, kes samuti korraldavad teadustööde konkursse õpilastele (vastavalt tervishoiualaste uurimistööde konkurss ja keskkonna-alaste uurimistööde konkurss, tähtajaga 1. märts 2012). Selleks, et kõiki konkursse nähtavamaks muuta ja neile mugavalt töid esitada saaks, oleme loonud ühise tööde esitamise keskkonna aadressil https://www.archimedes.ee/konkursid/ Enne kui hakkad tööd ühele või mitmele konkursile esitama, tutvu palun iga konkursi tingimustega vastava asutuse kodulehel!