Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Eesti Kunstiakadeemia ja Viimsi Kool saavad koostööpartneriteks

Kolmapäeval, 30. mail allkirjastavad Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi kahe õppeasutuse vahelise koostöölepingu. Eesti Kunstiakadeemiast saab sellega seitsmes kõrgkool, kellega on sõlmitud koostöö arendamiseks raamleping.

Poolte koostöö eesmärkideks on:
a) rikastada põhi- ja gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskooli õppetöösse akadeemia õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante, magistrante), kasutades selleks üldhariduskooli ja akadeemia tehnilist baasi;
b) populariseerida kunsti- ja disainiharidust, visuaalkultuuri valdkonda ja sellega seotud elukutseid Eesti ühiskonnas;
c) populariseerida kunstiõpetaja elukutset;
d) pakkuda harjutuskooli võimalust üldhariduskoolis kunstipedagoogika õppekaval akadeemias.

Õppeasutused teevad eesmärkide saavutamiseks koostööd järgmistes valdkondades:
a) õpilastele töötubade ja praktikumide korraldamine, kasutades sealhulgas akadeemia intellektuaalset ressurssi ja mõlema poole materiaalseid võimalusi;
b) akadeemia õppejõudude ja üliõpilaste (eelkõige magistrantide ja doktorantide) külalisloengute, näituste, seminaride ja valikkursuste korraldamine;
c) õpilaste loov-, uurimis- ja teadustööde juhendamise abistamine;
d) huviringide juhendamine;
e) õpilaste kaasamine akadeemia koostööprojektides, mis tegelevad keskkonna kunstilise kujundamise ja mõtestamisega;
f) akadeemia õppekavu ja vastuvõtutingimusi tutvustavate info- ja teemapäevade korraldamine;
h) akadeemia üliõpilastele üldhariduskoolis praktikavõimaluste loomine;
i) üldhariduskooli kaasamine akadeemia teadus- ja sihtrühma uuringutesse;
j) üldhariduskooli loovaineõpetajate kaasamine akadeemia kunstipedagoogika projektidesse.