Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Koolisisene õpilasleiutajate konkurss 2012!

Alates 1. septembrist kuulutame välja koolisisese õpilasleiutajate konkursi ja kõik esitatud tööd laeme üles ning saadame edasi riiklikule õpilasleiutajate konkursile.
Osalemine ja nõuded:
Konkursile ootame leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti. Nt: vanaema armastab kasvatada kaktusi, aga kaktused teatavasti torgivad, siis nende ümberistutamiseks võib välja mõelda vahendi, mille abil oleks võimalik kaktust ümber istutada nii, et vanaema ennast ei vigastaks.

Tööde esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2012. Tööd võib tuua minu kätte ja elektrooniline vorm saata aadressil peeter at viimsi dot edu dot ee

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Nõuded leiutisele
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.
* Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
* Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
* Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.

Mida ja kuidas esitada?
Konkursile tuleb esitada:
1. Leiutise joonis või joonistus. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.
Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon.
2. Leiutise kirjeldus, mille maht on 1 kuni 4 A4 lehekülge. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.
• 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad, et missugust probleemi aitab leiutis lahendada ja kellele leiutis on mõeldud.
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
• 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad, et missugust probleemi aitab leiutis lahendada, kellele see on mõeldud ning kuidas leiutis töötab.
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
• 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad leiutisega lahendatavat probleemi ja sihtgruppi ning leiutise tööpõhimõtet detailselt. Leiutis peab olema teostatav ja tal peab olema praktiline väljund.
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel paberil.
Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Selgitame välja igas vanuserühmas kooli parima leiutaja, aktiivsema juhendaja ja leiutajate klassi!
NB! kui töö leiab tunnustust riiklikul õpilasleiutajate konkursil, siis on SA Archimedese poolt väärikad auhinnad nii leiutajale kui ka tema juhendajale.
Auhind on ka parimale koolile (millisest laekub konkursile kõige rohkem töid) ja võtame selle aasta eesmärgiks – Viimsi Kool on parim leiutajate kasvulava!