Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

NutiLabor alustab Viimsi Koolis!

Vaata Maailma SA, Elion, AS EMT ja Microsoft toetavad NutiLabori projekti raames Viimsi Collegium Eruditionise huvialaringi Eksperimentaalne loodusteadus. NutiLabori projekti eesmärgiks on soodustada uute infotehnoloogia-alaste huviringide tekkimist, et läbi selle suurendada noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist.

Oktoobris alustab üle Eesti tegevust 36 Nutilabori infotehnoloogia huviringi, kelle töö vältab kogu 2012/2013 õppeaasta ehk pea 8 kuud. Huviringid on mõeldud 10-19-vanustele õpilastele, need jagunevad üsna võrdselt põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vahel.
Huviringides saavad enam kui 500 õpilast end arendada mitmel erineval infotehnoloogia alal – ligi pool huviringidest keskendub robootikale, suurem hulk tegeleb ka mobiilirakenduste ja veebilehtede loomisega ning programmeerimisega, üksikud huviringid tegelevad spetsiifilisemate valdkondadega nagu 3D-modelleerimine, loodus- ja täppisteadus üldisemalt, elektroonika ja arvutiehitus.

 

Huviringid tegutsevad koolides ja noortekeskustes üle Eesti, lapsi õpetatakse nii eesti, vene kui ka seto keeles ning üks ring on mõeldud kuulmispuudega lastele.

Projekti rahastavad 90 000 euroga EMT, Elion ja Microsoft Eesti, projekti eestvedaja on Vaata Maailma SA.

Huviringide leidmiseks korraldati konkurss, kuhu esitati 87 huviringi loomise taotlust summas 383 300 eurot. 36 alustava huviringi valikukriteeriumiteks olid huviringi tegevuse vastavus konkursi eesmärgile, õppekava või plaanitavad tegevused, sihtrühm ja selle suurus ning õpetaja valmidus olla tulevikus mentoriks teistele käivituvatele infotehnoloogia huviringidele.

Vaata Maailma SA kutsusid 2001. aastal ellu kümme Eesti juhtivat ettevõtet eesmärgiga oluliselt suurendada internetikasutajate arvu ning toetada infotehnoloogiaalase hariduse andmist, tõstes sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele arvuti algõppe korraldamine 2002-2004 aastal, eKooli keskkonna käivitamine, 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine, Arvutikaitse 2009 projektis ID-kaardi ja Mobill-ID kasutamise populariseerimine ning 2009-2011 aastal Ole Kaasas! projekti raames 100 000-le eestimaalasele arvuti- ja internetiõppe korraldamine.

Nutilabor arvudes:
• 87 taotlust summas 383 300 eurot
• 36 huviringi hakkab tegutsema
• 2012/2013 õppeaasta jooksul ehk kokku umbes 8 kuud
• 500 õpilast saavad huviringides osaleda
• 3 keeles – 28 eesti, 6 vene, 1 seto, lisaks ka 1 kuulmispuudega lastele mõeldud huviring
• 10-19-aastastele õpilastele
• Huviringide teemad – 17 robootika; 7 mobiilirakenduste, 4 veebilehtede loomise, 3 programmeerimise, 2 3D-modelleerimise, 1 loodus- ja täppisteaduse, 1 elektroonika ja 1 arvutiehituse huviring
• Huviringide asukohad – 6 Tallinnas, 5 Tartus, 4 Ida-Virumaal, 3 Järvamaal, 3 Pärnumaal, 3 Võrumaal, 2 Harjumaal, 2 Saaremaal, 2 Viljandimaal, 1 Hiiumaal, 1 Jõgevamaal, 1 Läänemaal, 1 Lääne-Virumaal, 1 Põltsamaal, 1 Valgamaal.
• 90 000 euroga rahastavad projekti EMT, Elion ja Microsoft Eesti, projekti eestvedaja Vaata Maailma SA.

Link president T. H. Ilvese tervitusega
http://www.nutilabor.ee/?page_id=68

Peeter Sipelgas

Õpilasteaduse koordinaator