Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Abiks õpilastele uurimistöö tegemiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi toetamaks 8-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde koostamisel.
Eesmärgiks on pakkuda huvilisele võimalust viia oma uurimus läbi teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.
Konkursil osalenute hulgast valime 2013. aasta jaanuarikuu jooksul välja kõige motiveeritumad õpilased, kellele pakume tuge uurimustöö tegemisel.
Abistame juhendaja leidmisel teadusasutustest, tasustame juhendamiskulud. Vajadusel kompenseerime uurimistöö tegemiseks vajalikke kulutusi: transpordi- (nt, bussipiletid), majutuse ning väikeses mahus ka tööks vajalike materjalide kulud.

Konkursi tingimused:
· Konkursil osaleja on 8-11. klassis õppiv noor.
· Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
· Osaleja peab ise välja pakkuma vähemalt esialgse nägemuse oma uurimustöö temaatikast. Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
· Uurimistöö peab valmima 2013. aastal. Protsessi täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel .
· Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus meie veebis hiljemalt 15.12.2012.
Taotluse saab täita aadressil:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/opilaste-uurimistoetus/