Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli gümnasistid katsetasid uut interaktiivsel arvutimängul baseeruvat õppeprogrammi

Kolmapäeval, 6. veebruaril, külastasid Sisekaitseakadeemiat 14 Viimsi Kooli õpilast, kes katsetasid uut interaktiivset arvutimängul baseeruvat õppeprogrammi. Noored said teada, millega tegelevad operatiivteenistujad ning kuidas kriisiolukordi edaspidi paremini hinnata ja neid lahendada. Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuse poolt välja töötatud ja 2012. aasta põhjamaade innovatsiooni peaauhinna võitnud virtuaalsimulatsiooniga on võimalik operatiivteenistujate tööd efektiivsemaks muuta, imiteerides võimalikke kriisiolukordi virtuaalmaailmas. Nüüd on akadeemia välja töötanud interaktiivsel arvutimängul baseeruva õppeprogrammi, mille eesmärgiks on tutvustada gümnaasiumiõpilastele päästjate, kiirabi, politsei ja teiste teenistujate igapäevatööd. Praktilise harjutuse käigus õpivad noored ka ohuolukorras kiiremini mõtlema ja tegutsema.

Üldjuhul puudub tavapraktikas võimalus luua reaalne kriisikeskkond – ja isegi siis, kui see on võimalik, kaasnevad õppustega ebamõistlikult suured kulutused. Simulatsiooniprogrammidega on võimalik minimaalsete kuludega läbi mängida erinevaid kriisisituatsioone, mis meie igapäeva elus ette võivad tulla. Näiteks gaasiplahvatused, autoavariid, suured lennukatastroofid või muu sarnane. Antud metoodika on oluliseks läbimurdeks operatiivtöötajate töö paremaks muutmisel, kuna läbimängitavad virtuaalsed situatsioonid võivad aset leida kohtades, kus reaalseid õppusi on raske või võimatu läbi viia nagu veekogud, piiripunktid, sadamad, rahvarohked kohad.


Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuse juht Marek Link leiab, et tegemist on õpilaste jaoks erakordselt kasuliku võimalusega. „Kui innovaatilised õpikeskkonnad on loodud selleks, et meie operatiivteenistused saaksid harjutada suurõnnetuste- ja kriiside juhtimist võimalikult realistlikus olustikus, siis nüüd pakume seda võimalust ka gümnaasiumi õpilastele. Viimsi Kooli gümnasistidel on esimestena erakordne võimalus harjutada kadunud isiku otsinguid virtuaalselt loodud metsas, kasutades selleks vajalikku operatiivtehnikat ja tunnistajate ütlusi. Kindlasti on selline õpikogemus noortele väga kasulik ja arendav ning samas saavad nad ka elamuse võrra rikkamaks.“


Õppetegevuses arvutimängu kasutamise eeliseks on seegi, et uus meetod võimaldab arendada nii õpetajat kui õpilasi. Lisaks sellele, et õpilased saavad läbi rollimängu tundma õppida päästjate igapäevatööd, õpivad nad ka ise ohuolukorda paremini hindama ja lahendama. Tuginedes teaduslikele uuringutele tekib õppijate peas mentaalne kujutis õpitust, mistõttu nad  on võimalikuks kriisiolukorraks  paremini ettevalmistatud ning suudavad  reaalses situatsioonis õigeid otsuseid langetada.


Viimsi Gümnaasiumi 11B klassi õpilase Raino sõnul on õppeprotsess väga huvitav, kaasahaarav ning ennekõike informatiivne. „Antud üritus andis ettekujutuse sellest, millega sisekaitseakadeemias tegeletakse, mida õpitakse ning kuidas päästjad, politseinikud ja kiirabid õnnetusjuhtumite paremaks lahendamiseks harjutavad. Juhul, kui peaksin ise kunagi kriisiolukorda sattuma, siis aitab see kindlasti tulevikus rahu säilitada. Lisaks tõestab see mäng veelkord ka seda, kui tähtis on inimeste omavaheline suhtlemine ja üksteise mõistmine. Eriti nende puhul, kes pole samas ruumis, vaid peavad kogu töö tegema raadiosaatjate vahendusel.”
Õpilasi saatis õppekäigul õpetaja Janek Murakas.