Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Suur kevadine Nutivõistlus

Valikus on teemad:
„Meie lahe NutiLabor“
„Meie NutiLabori ägedaimad saavutused“
Võistluse eesmärk on anda lastele võimalus esitleda oma ideid ning saavutusi. Tore oleks rääkida ka teistele mida selle aasta jooksul põnevat on tehtud ja kasulikku õpitud.

Võistluse kriteeriumid: Võistlustöö esitatakse elektroonselt, kas esitlusena (Powerpoint, fotod, pdf, jne.) või videona. Lubatud on kasutada kõiki vahendid. Võib pildistada, võib filmida, võib jutustada, võib kleepida ja rebida, võib kirjutada ja joonistada. Esitluse või video kestvus 2-3 minutit. Võitlustöö peab näitama kindlasti Nutilabori laste endi poolt hinnatud (välja valitud) eredaimaid hetki või saavutusi. Oluline on laste enda seisukohtade esitlemine. Võistlustöö objektiks võib olla ka leiutis, teenus või ese, mida Nutilaboris on ehitatud või välja töötatud. Võistlustöö võib anda ülevaate ka Nutilabori tegevusest üldises plaanis, kuid seda kindlasti laste endi hinnangute ja tähelepanekute läbi. Töö võib sisaldada näiteid, katsete kirjeldusi, fotosid, väljavõtteid võistlustulemustest jne. Kasutatud materjalile ja selle töötlemisele piiranguid ei ole. Kui materjal sisaldab laste fotosid või salvestusi nende tegevustest, tuleb kindlasti lisada juurde kaaskiri, kus kool kinnitab, et lastevanematelt on saadud luba materjali avaldamiseks. Materjalid saata 10.maiks ikt@vaatamaailma.ee (videod laadida otse youtube´i ja saata link või saata materjal Vaata Maailma). Võistlustööd lisatakse Nutilabori kodulehele.
Hindamine:
Võistlustöid hindab nii žürii kui rahvas ajavahemikus 14.-20.mai 2013.
Rahvale esitatakse üleskutse hinnata võistlustöid Vaata Maailma /Elion/EMT FB kampaanialehe kaudu. Vahemikus 14-20.mai hindab võistlustöid ka žürii, kuhu kuuluvad Elion, EMT, Microsoft ja Vaata Maailma inimesed.
Hindamiskriteeriumid: Laste kaasatus ja osalemine projektis – huvi teema vastu ja rõõm tehtust. Nutikas idee või lahendus – millega eristutakse, millise probleemi see lahendab (võib olla ka lihtsalt hariv aspekt). Nutilabori üldised saavutused – kuhu on õppetöös jõutud, millistel konkurssidel osaletud jne.
Auhinnad:
Anname välja 6 auhinda Nutikamatele Nutilaboritele (pingeritta neid ei sea).
Nutikaid ideid ja rõõmu NUTIVÕITSTLUSEL osalemisest.
Vaata Maailma SA