Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 11. märtsil 2013

Kuupäev: 11.03.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 19.30
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Cathy Tullkvist
Osalejad: Martti Vaidla, Rita Veskimeister, Margus Paeorg, Hjalmar Konno, Mati
Mätlik, Rein Leipalu, Madis Saretok, Andre Laine, Alge Ilosaar, Kadri Troost, Kirsi
Rannaste, Grete Jürgenson, Triinu Tõniste, Kristina Kams, Cathy Tullkvist, Lauri
Randma, Aivo Varem
Puudusid: Katre Eljas-Taal
Kutsutud:
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul
Viimsi valla haridus- ja noorsooameti juhataja Katrin Markii
Külalised:
Randvere kooli tegevjuht Leelo Tiisvelt

Päevakord:
1) Randvere kooli avamine ja sellega seonduvad tegevused, tegevjuhi konkursi tulemused ning muu seonduv info
2) Vanematekogu kokkukutsumine
3) Hoolekogu poolt läbi viidud VK probleemide kaardistamine - kuidas edasi?
4) Hoolekogu info levitamine
5) Viimsi Kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise konkursikomisjoni hoolekogu liikmete valimine.
1) Otsustati: võtta info teadmiseks ja levitada vanemate hulgas.
Positiivne uudis: erivajadustega laste klassi olemasolu
2) Otsustati: a) koordineerib, vastutab, korraldab ja teavitab Martti Vaidla ja aitavad Rita Veskimeister, b) vanematekogu teemaks on erivaajadustega lapsed (kes on erivajadustega lapsed, milline on õppetöö- informatiivne teavitamine, kus sellekohased põhiküsimused pannakse kokku märtsis enne Vanematekogu esimest kokkukutsumist) ja Vanematekogu probleemid, olemus ja tulevik c) Esimene Vanematekogu kokkukutsumine 22 aprill.
3) Otsustati: keskendume kolmele põhiteemale: vanematekogu vedamine, VK huvide kaitsmine valla haridusasutuste võrgu arengukava uuendamisel, Randvere kooli käivitamine. Lisandus Karulaugu kooli juurdeehituse vajadus ja hoolekogu toetus selles küsimuses- moodustasime abistava töögrupi, kuhu andsid oma nõusoleku Madis Saretok ja Hjalmar Konno.
4) Otsustati: Lisada HK liimete andmed ja protokollid HK veebilehele. Luuakse arhiivi folder, kust on võimalik ligi saada varasematele protokollidele. Lisada ka Vanematekogu teemad ja informatsioon.
5) Otsustati: Kehtestada "Avaliku konkursi läbiviimise kord Viimsi Kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks". Valida konkursi komisjoni hoolekogu esindajateks Rein Leipalu, Madis Saretok ja Martti Vaidla.