Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 19.augustil 2013

Kuupäev: 19.08.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 19.30
Juhataja: Katre Ejas-Taal
Protokollija: Cathy Tullkvist
Osalejad: Rita Veskimeister, Mati Mätlik, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal, Kristina Kams, Andre Laine, Cathy Tullkvist, Martti Vaidla, Hjalmar Konno, Alge Ilosaar, Kirsi Rannaste
Puudusid: Rein Leipalu, Margus Paeorg, Lauri Randma, Kadri Troost, Aivo Varem
Kutsutud:
Karmen Paul, Viimsi Kooli direktor
Viimsi Kooli juhtkond
Katrin Markii, Viimsi valla Haridus-jaNoorsooameti juhataja
Kristiina Sillaste, Pärnamäe küla esindaja (külavanem Annika Vaikla asemel)
Raimo Tann, Lubja küla külavanem (puudus)


Päevakord:
1) Viimsi kooli uue struktuuri ja juhtkonna tutvustus
2) Valla haridusasutuste võrgu arengukava arutelu
3) Õpilaste jagunemine Viimsi koolis 2013/14

1) Viimsi kooli uue struktuuri ja juhtkonna tutvustus
Uue õpekava elluviimine tingis kooli struktuuri ajakohastamise. Peamine suund:  õpilase areng ja toetamine kooli ning eelkõige õpetaja poolt, mis tagab parema õppekvaliteedi.Viimsi kooli uut struktuuri esitles ja uut juhtkonda tutvustas Karmen Paul.
Otsustati: võtta info teadmiseks

2) Valla haridusasutuste võrgu arengukava arutelu
Valla haridusasutuse võrgu arengukava uuendamise hetkeseisu tutvustas Katrin Markii.
Praegune arengukava eelnõu läheb vallavalitsuse erakorralisele istungile  arutlusele 21.08.2013 ning vallavolikokku teisele lugemisele 27.08.13. Arengukava eelistab kombineeritud arengustsenaariumi, kus valda jäävad kaks  kodulähedast 1.-6. klassilist põhikooli, Püünsi kool jätkab 9. klassilisena ning
Viimsi Kool läheb samm-sammult üle progümnaasium ja gümnaasiumiks.
Katrin Markii rõhutas, et arengukava vaadatakse tavaliselt ümber iga kolme aasta tagant ning arengukava rohkem suunanäitajaks kui kindlatesse piiridesse surutud reeglite kogumik.
Otsustati:
1) Võtta info teadmiseks.
2) Hoolekogu kinnitas oma seisukohta ning toetas radikaalse  arengustsenaariumi elluviimist, kus vallas on kolm 1.-6. klassilist kodulähedast põhikooli (Randvere, Püünsi ja Karulaugu) ning Viimsi Kool läheb sammsammult üle progümnaasium ja gümnaasiumiks.

3) Õpilaste jagunemine Viimsi koolis 2013/14
Karmen Paul andis hoolekogule teada, et alates 2014/15 õppeaastast seisab Viimsi kool reaalse ruumipuuduse probleemi ees – koolil ei ole klasse, kuhu lapsed ära paigutada. Probleem esineb kuni lisa koolikohtade loomiseni (nt. Karualugu juurdeehitus) Viimsi keskuse piirkonnas. Viimsi Kool koostöös hoolekogu ja valla noorsoo- ja haridusametiga otsib lahendust juba täna –esimene teema arutelu kooli juhtkonnas toimub septembris.
Otsustati:
1) võtta info teadmiseks.
2) hoolekogu esindajateks koolikohtade jagunemise probleemi töörühmas on Madis Saretok.