Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 27. mail 2013

Kuupäev: 27.05.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 20.20
Juhataja: Katre Ejas-Taal
Protokollija: Katre Eljas-Taal
Osalejad: Rita Veskimeister, Mati Mätlik, Madis Saretok, Katre Eljas-Taal, Kristina Kams, Kadri Troost, Andre Laine, Sven Simson
Puudusid: Cathy Tullkvist, Aivo Vanem, Martti Vaidla, Margus Paeorg, Hjalmar Konno, Rein Leipalu, Alge Ilosaar, Kirsi Rannaste, Lauri Randma
Kutsutud: -


Päevakord:
1) Võtta kokku hoolekogu antud koosseisu esimene tegevusaasta ning teha plaane järgmiseks aastaks.
Katre Eljas-Taal tegi lühikese kokkuvõtte hoolekogu 2012-13 õppeaasta tegevustest jagades hoolekogu funktsioonid kolme laia tegevusrühma: PGSst tulenevad tegevused, nö kooli toetavad tegevused ning hoolekogu algatatud tegevused. Kohalolnud hoolekogu liikmete ühine seisukoht oli, et seaduse ees oleme oma kohustused täitnud,kuid sisuliselt ei ole me midagi korda saatnud – kvalitatiivset muutust ei ole toimunud. Hoolekogu arutles küsimuse üle millist rolli me hoolekoguna endale tahame? Ühine seisukoht oli, et hoolekogu tegevuse tulemusena peaks midagi koolis paremaks muutuma.
Otsustati:
1) Arutelu tulemusena leidis hoolekogu, et probleemidena, millest väga ei räägita, on endiselt üleval kooli kodukorrast mitte kinnipidamine (sh klassikord, puudumised jms) ning laste nõrk füüsiline turvalisus koolis (tubakas, narkootikumid, füüsiline vägivald). Seepärast seadis hoolekogu järgmise õppeaasta esialgseteks eesmärkideks tugevdada nii kooli kodukorrast kinnipidamist kui ka kooli turvameetmeid laste füüsilise turvalisuse tagamisel.
Hoolekogu 2013-14 õppeaasta tegevuskava on koostamisel ning kinnitatakse hiljemalt novembris 2013. Hoolekogu liikmete ettepanekud 2013-14 tööplaani (eesmärgid ja tegevused) on kirjalikult oodatud kuni 4. juunini 2013.
2) Hoolekogu töö tõhustamiseks saab hoolekogu järgmisel õppeaastal hiljemalt alates novembrist (peale vanematekogu kokkukutsumist) kokku kord kuus kaks tundi korraga. Kooli juhtkond kutsutakse hoolekogu koosolekule vähemalt kord kvartalis või vastavalt vajadusele.
3) Hoolekogu töötab välja infovoldiku esimesse klassi astujate lapsevanematele, kus on toodud kõik oluline info, mida lapsevanem vajab: info kooli, huviringide, valla hariduselu korralduse jms. kohta. Eesmärk on infovoldik 1. septembriks valmis saada. Infovoldik avaldatakse ka kooli kodulehel ning on edaspidi kättesaadav kõigile.