Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
10. klass
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

1. klassi vastuvõtt 2017/2018 õa

Lapsele, kelle elukohajärgseks kooliks määrati Viimsi Keskkool esitab vanem 12. juunist kuni 11. augustini kooli kantseleis kirjaliku avalduse, millele lisab:
-oma isikut tõendava dokumendi;
-lapse sünnitunnistuse või selle koopia;
-lapse tervisekaardi või tervisetõendi perearstilt;
-koolivalmiduskaardi (selle olemasolul lisadokumendina).

Perearsti väljastatava tervisekaardiga tasub tegelema hakata juba kevadel, sest eriarstide järjekorrad võivad olla pikad. Tervisekaart/tõend on nõutav esitada enne 1. septembrit.
Kantselei on suletud 3. - 30. juuli.

Augusti viimasel nädalal (kuupäev täpsustumisel) toimub 1. klasside lahtiste uste päev ja infokoosolek.

Riietus
Viimsi Keskkooli õpilastel on traditsioon kanda kooli sümboolikaga koolivormiesemeid http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=3970
Koolivormi kandmine näitab kuuluvust kooliperre, aitab luua ühtsustunnet ja vähendab sotsiaalseid pingeid.
· Õpilane kannab akadeemilist riietust, soovitavalt pidulikku koolivormi järgmiste sündmuste ajal:
kooliaasta ava-aktus
kooli sünnipäev
Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
kooliaasta lõpuaktus

Koolivormi tellimine 2017/2018 õppeaastaks
Koolivormi tellimuste vastuvõtmine uueks õppeaastaks 2017/2018 toimub
29. mai– 14. juuni kooli kodulehe kaudu rubriigi all "KOOLIVORM", alapealkiri "Tellimine".
Kohapeal on võimalus riideid proovida ja tellida kell 8.30-17.00 (E-R) I korrusel ruumis B111 (läbi suure garderoobi, sildid üleval).
Koolivormi esemed saabuvad kooli augusti lõpus.
Täpsem info toodete kättesaamise kohta kooli kodulehelt augustis.
Õppeaasta jooksul saab lisatellimusi esitada veel septembris.
Väljastamine toimub I korrusel lavataguses garderoobis (sildid üleval).
Info: Margit Võsu, margit@viimsi.edu.ee; 6028 943

1.kl koolitarbed
Õpikud, õpilaspäevik ja töövihikud on tasuta.

Klassiruumis olevasse kappi saab iga laps tuua kastiga koos kunstitarbed:
liimipulk
guaššvärvid 6 kompl (mitte neoonid)
akvarellid (väiksem kompl, mitte tuubid)
õlipastellid (mitte rasvakriidid!)
plastiliin (mitte neoonid)
pintslid (laiemad ja kitsamad)
värvisegamisalus
veetops kaanega
värvilised paberid (õhukesed, kahepoolsed)
A3 ja A4 paber (akvarell- ja joonistuspaber)
suur T-särk või põll käelise tegevuse tundideks
köögipaberi rull
vettimav lapp lauakatte puhastamiseks
lauakate (õpetaja täpsustab 1.09, kas on vaja osta)
Kehalise kasvatuse riided:
lühike ja pikk dress, patsikumm (tüdrukutel), spordijalanõud
Pinalis vajalikud töövahendid:
harilikke pliiatseid HB
kustutuskumm
teritaja (kogumistopsiga)
värvipliiatsid
joonlaud
käärid (soovitavalt terava otsaga)
Lisaks:
liikuv aabits (tähtedega)
registraator A4 töölehtede jaoks (5 cm)
mapp A3 kunstitööde hoidmise jaoks
 

1. klassi vastuvõtt 2017/2018 õa

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022017033?leiaKehtiv

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis.

Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017012?leiaKehtiv