Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Huvitegevus
Huviringid 2017/2018
Näitering Eksperiment
Kooliteater
Ma vaatan maailma Igaviku Aknast
Ranna rahva lood ja laulud
Džässis ainult tüdrukud
Armastusel on vaid algus
Naissaare sünd
Valge tee kutse
Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast
"Ma väga armastasin... muu ei ole oluline."
West Side Story
Lavastused
Pildikesi lavastustest
Teatritrupp K.O.K.K.

  Otsing
Täppisotsing  

Õpilase arvamus kooliteatrist

Rain Rebane 8b klassist , kes ise on osalenud Viimsi Kooliteatris aastast 2010 arvab nii:
"Kooliteater annab osalejatele andmisrõõmu. Lisaks suuri kogemusi, avaliku esinemise julgust ja koostööoskust. Kindlasti annab kooliteatris kaasa tegemine ka vastupidavust ja stressitaluvuse oskust, sest pikad proovipäevad on kõike muud kui kerged."

"Kooliteater kui selline, on kindlasti väga vajalik. Ühest küljest on ta vajalik inimestele, kes etenduses kaasa teevad, võimaldades end avada ja õppida uusi ning põnevaid oskusi. Samas luua uusi sidemeid väljaspool oma klassi, seega suhelda mitte ainult eakaaslastega vaid ka endast nooremate ja vanematega.

Viimsi Koolis on ju mitmeid eripalgelisi näitetruppe, aga Viimsi Kooliteater on selles suhtes väga omanäoline, et kaasab oma etendustesse väga paljusid näitlemisest huvitatud õpilasi, samuti saavad ka vilistlased ja õpetajad etendustes kaasa lüüa. Lisaks on etendused alati suurjoonelised ja tõstavad Viimsi Kooli mainet väga professionaalse tasemega.

Viimsi Kooliteatris osalemine on mõjutanud mitmete noorte elukutsevalikut. Viimsi Kooliteater on üks suuremaid ja viljakamalt tegutsevamaid kooliteatreid Eestis, kooli- muusikateatrite hulgas on tal aga eriline koht. Viimsi Kooliteater on ka Viimsi valla ja Harju maakonna kultuurielus väga olulisel kohal, olles kaastegev paljudel valla ja Harju maakonna üritustel. Lisaks suurematele etendustel suudab kooliteatri rahvas leida veel aega ja jõudu osaleda erinevatel koolisisestel üritustel. Eelkõige kooli ava-ja lõpuaktustel, jõuluhommikutel, aastalõpuballidel, vabariigi aastapäeva üritustel jne. Kooliteater on oma tegemistega nakatanud ka Viimsi Kooli õpetajaid. Etenduskunstid liidavad õpetajad oma õpilastega ning ühistes tegevustes ületatakse suhtlusbarjäär. Kõik, kel vähegi huvi ja pealehakkamist saavad etendustes kaasa teha, mis annab nii mõnelegi õpilasele juurde esinemisjulgust ja koostööoskust. Karakteriga sobiva osa leiab hea lavastaja kõigile.

Viimsi elanike seisukohalt vaadates on samuti Viimsi Kooliteater tähtsal kohal. Küsitlustest selgus, et inimesed on etendustega väga rahul, enamus etendusi läheb täissaalile, paljud vaatavad etendusi mitu korda. Kooliteater on kogunud kuulsust ja etendusi käib vaatamas ka väga palju inimesi väljas poolt Viimsit. Kõrgelt hinnatakse etenduste professionaalsust ja oodatakse pikisilmi uusi lavastusi.
Küsitus ankeete publiku poolt täideti eelmisel etenduse „Fame“ ajal 100. Neist ankeetidest selgus, et Viimsi Kooliteater on väga vajalik, vaatajate arv on aasta – aastalt kasvanud. Kõik vaatajad on etendustega rahule jäänud. Kooliteatrit iseloomustati väga heade sõnadega nagu näiteks “professionaalne”, “väga võimas”, “särav” jne. Enamus vastajaid soovisid Viimsi Kooliteatri tegevuse jätkamist.

Vastajate seas tuli välja, et enim oodatakse lastepäraseid etendusi (51 vastajat), aga tehti ka ettepanekuid uute etenduste osas näiteks “Harry Potter”, “Mamma mia”, “Vampiiride tants” , “Glee” .

Kooliteatri näitlejate küsitlusest tuli samuti välja, et kooliteater oma omanäolisusega on väga vajalik. Ühest küljest soositi seda, et rahvast on palju ja tasemed erinevad, andes võimaluse uuele järelkasvule ja talentide leidmisele, teisest küljest see osasid inimesi häiris pisut, sest uued inimesed vajasid rohkem aega sisseelamiseks ja asjadest aru saamiseks, aga kõik rõhutasid, et väga suur roll ettevalmistuste heas edenemises on lavastajal ja koreograafil, kes suudavad erivanuselised ja erineva tasemega inimesed üheskoos hästi tööle panna. Ma arvan, et Viimsi Kooliteatrile ei tule veel nii pea lõppu, sest meile meeldib seda teha ja inimestele meeldib seda vaadata, me oleme nagu üks suur perekond ja see perekond jääb kokku."