Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Täppisteadused meie igapäevaelus

I kooliastmes viidi ellu projekti „Täppisteadused meie igapäevaelus“, mille eesmärgiks oli kasutada, kinnistada, rakendada matemaatilisi oskuseid. Leida seoseid igapäeva elu ja matemaatika teadmiste vahel. Kasutada ajalehti, kus teksti, pildi, reklaami vms mõistmiseks, vaatlemiseks läheb vaja õpitut. Projekt viidi läbi I veerandi viimasel ja II veerandi esimesel nädalal.

1.klassid lõikasid lehtedest välja geomeetrilisi kujundeid. Rühmitasid kujundid tasapinnalisteks ja ruumilisteks ning sealt edasi sarnaste tunnuste alusel kujundrühmadeks (nt ringid, risttahukad jne). Koostasid diagrammilise kokkuvõtte (nt tulpdiagrammid, kus ühte tulpa kleebiti ringid, teise kuubid jne). Kokkuvõttest saab loendada, milliseid kujundeid esines antud väljaannetes kõige enam..

2. klassid lõikasid välja täisarve. Rühmitasid need arvus olevate kohtade arvu järgi (ühe-, kahe-, kolmekohalised jne). Koostasid diagrammilise kokkuvõtte. Soovitavalt tuli ühe- ja kahekohalised diagrammis järjestada kasvavas või kahanevas järjekorras (arvud1- 100 õpitud), oskuse korral järjestasid ka kolme- ja neljakohalised arvud. Kokkuvõttest saab jälgida milliseid arve on kõige enam, mis on kõige väiksem/suurem arv jne.

3.klassid tegid väljalõiked ühikuga seotud andmetest. Rühmitasid need vastavate pealkirjade juurde (mahu-, aja-, raha-, massiühikud jne). Kokkuvõttest saab teada, milliseid andmeid esines kõige enam, millised ühikud on võõrad (nt dollar, miil, barrel jne).

Kokkuvõtlikud tööd on üleval A-korpuse 1. korrusel.