Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Noore uurija stipendiumid

Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) kuulutavad välja konkursi noore uurija stipendiumitele toetamaks 8-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde teostamisel. Pakume huvilisele võimalust viia oma uurimistöö läbi teadlaste juhendamisel teaduslaboris, osaleda välitöödel ja muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.
 

Stipendiumi saajatele pakume uurimistöö elluviimisel nii korralduslikku kui rahalist tuge, milleks on:
• Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
• Osalemine stipendiumisaajatele mõeldud avaseminaril ja Wikipedia artiklite kirjutamise koolitusel.
• Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:
a) teadlasest juhenda töötasu,
b) vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid,
c) vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide kulusid.

Konkursil osalemine
• Konkursil on oodatud osalema 8-11. klassis õppivad noored.
• Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
• Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
• Uurimistöö peab valmima 2014. aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel .
• Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus meie veebis hiljemalt 15.01.2014.

Edukaks kandideerimiseks tuleks eelnevalt läbi mõelda, milliste teema(de) uurimine tõeliselt huvi pakub, miks sellis(t)e teema(de) uurimine üldse vajalik on ning kuidas stipendium sellise uurimuse elluviimisele kaasa aidata saab. Seejärel tuleks need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna. Taotlejate hulgast valime 2014. aasta jaanuarikuu jooksul välja kuni 15 kõige motiveeritumat noort uurijat, kellega sõlmime lepingu stipendiumi saamiseks.
Taotluse saab täita aadressil:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendiumid/.