Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Nuitad õpilastööd 2014

Üleriigilise konkursi eesmärk on ergutada noorte huvi tehnoloogia ainevaldkonna vastu ja populariseerida tehnoloogia rakendusi ning väärtustada loovat eneseteostust. Rikastada tehnoloogia valdkonna õppeaineid nutikate õpilastöödega nii, et nende tegemine on õpilastele huvitav ja loominguline ning õpetuslik/kasvatuslik seda nii poistele kui ka tüdrukutele.

KONKURSIL OSALEMINE
Kutsume üles õpilasi, üliõpilasi, õpetajaid, huvialaringide juhendajaid ja kõiki huvilisi looma õpilaspäraseid, loovust ning probleemseid lahendusi pakkuvaid tehnoloogia ainevaldkonna praktilisi õpilastöid, mida saab koolitundides, huvialaringides ja võimalusel ka kodus valmistada.

KONKURSITÖÖDE ESITAMINE

1. Konkursitöid saab esitada neljas rühmas:
I kooliaste, 1.-3. kl, õppeaine tööõpetus;
II ja III kooliaste, 4.-9.kl, õppeaine käsitöö ja kodundus;
II ja III kooliaste, 4.-9.kl, õppeaine tehnoloogiaõpetus;
IV kooliaste, 10.-12 kl, õppeaine gümnaasiumi tehnoloogia valikaine
2. Praktiliste õpilastööde esitamiseks on koostatud elektrooniline vorm, kuhu tuleb sisestada järgmised andmed:
* autori nimi, kool, meili aadress, telefoni nr, õppeaine;
* õpilastöö nimetus;
* joonised või illustratsioonid;
* kasutatavad materjalid;
* soovituslik töö käik;
* probleemküsimused või ülesanded;
* töö lühiiseloomustus, märkused.
3. Tekst esitada Wordi failiformaadis, Arial fondi suurus 10, joonised esitada *.png või *.gif ning fotod *.jpg failiformaadis, mille väikseim külg on vähemalt 1200 pikslit, võib ka lisada illustreeriva animatsiooni *.gif failiformaadis.
4. Täidetud elektrooniline vorm tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2014 meiliaadressile konkurss2014 at tehnoloogia dot ee. Saadetud faili nimetus on sama, mis on õpilastöö nimetus.

KONKURSITÖÖDE TUNNUSTAMINE

Konkursile laekunud paremad tööd pannakse üles Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu kodulehele, kus kõigil on võimalik neid vabalt kasutada ja alla laadida. Parimatele nutikatele konkursitööde autoritele on preemiad, lisaks paneb tööriistakeskus Stokker välja väärikad auhinnad ning kõik osalejad saavad tänukirja. Konkursitööde
autoreid tunnustatakse 22. veebruaril 2014 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses kutsete alusel. Info: http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014, mart at tehnoloogia dot ee, 56499135