Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Projekti "Be active. Stay healthy!" mõttesein

I ja II kooliastme rahvusvahelise projekti raames valmisid probleemilahendamise ja ideede genereerimise vahendid - mõtteseinad. 

Projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev" ettekandest meie projekti Eesti kohtumisel oktoobris saadi inspiratsiooni, et koostada selline vahend, mida saaksid õpetajad töös õpilastega kasutada, et välja selgitada õpilaste mõtteid ja nende endi panust teatud probleemkohtade või küsimuste lahendamiseks. Valmisid mõtteseinad, mis on korduvkasutatavad suured postrid. Postritele saab kinnitada post-it'd õpilaste mõtetega. 

Projekti raames kasutatakse mõtteseina leidmaks lahendusi vahetundidega seotud küsimustele ning järgmisel aastal fookuses olevale teemale liikumine ja tervislik eluviis. 

Mõtteseinast valmisid ka soome-ja leedukeelsed variandid meie partnerkoolides kasutamiseks. 

Rohkem infot projekti "Be active. Stay healthy!" kohta projekti kodulehelt beactive2013.weebly.com