Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 2. detsember 2013

Kuupäev: 02.12.2013
Algus: 18.00
Lõpp: 19.40
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Annely Rennit
Osalejad: Mati Mätlik, Annely Rennnit, Piret Simmo, Karmen Paul, Tiina Pukk, Kaire Povilaitis, Katrin Markii, Mailis Alt, Hjalmar Konno, Margit Paju, Kaja Saar, Kirsi Rannaste Antoon van Rens.
Puudusid: Martti Vaidla, Annely Neame, Madis Saretok, Kristina Kams, Enn Sau
Kutsutud:
Karmen Paul, Viimsi Kooli direktor
Janek Laaneväli, Renron OÜ esindaja

Päevakord:
1. Hädaolukorra lahendamise plaan
2. Arvamuse andmine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule
3. 2014/15 õpilaste jaotuvus
4. Jooksvad küsimus

1. Hädaolukorra olukorra tutvustus
Tutvustas: Janek Laaneväli
J. Laaneväli andis lühiülevaate hädaolukorra lahendamise plaanist. (dokumendid edastatud hoolekogule eelnevalt e-posti teel K.Paul poolt).
Otsustati: Võtta info teadmiseks.

2. Õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kehtestamine
Esitas: K.Paul.
Muudatus ettepanekuna oli vajadus muuta õpilase foto formaati tavapildist digipildiks.
Otsustati: Võtta muudatus vastu.

3. 2014/15 õpilaste jaotuvus
Esitas: M.Mätlik
Kooli ettepanek: piirduda ikkagi Karulaugu ja suure majaga: muuta arvutiklass suures majas tundide klassiks. Loodustunde saab läbi viia laboris.
Õpetajate ettepanek: pigem mahutada lapsed karulauku ja suurde majja. 2014 aastal vastu võtta vähem 10.-ndaid klasse (näiteks: 2klassikomplekti 10.-ndaid). Vältida Randvere kooli kolimist ja solgutamist 2 maja vahel.
Karmen Paul palus hoolekogu poolset pingerida, arvamust ettepanekute osas.
Otsustati: M.Mätlik kogub hoolekogu liikmete mõtted ja edastab koondina selle kooli direktorile.

4. Viimsi Valla abivallavanem Mailis Alt.
Tegevus valdkonnad: Haridus, kultuur, sotsiaal ja sport.

5. Jooksvad küsimused
a) Küsimus valla esindajale: Kas Viimsi õpilasesindus ei saanud toetust sel aastal ürituste läbiviimiseks?
Vastus: Ei saanud, kuna ei olnudki vahendeid eelarvesse planeeritud.
b) Küsimuse valla esindajale: Küsimus, kuhu jäid planeeritud rahavood?
Vastus: Järgmiseks aastaks on planeeritud 6000 € selliste projektide jaoks, täna on eelarve kinnitamata veel.

c) 10.dets. läheb hoolekogude töökorra muudatusettepanek valla volikokku: Hoolekogusse lisandub vallast 2 esindajat, kel on kohustus osaleda hoolekogu koosolemistel.
Valla esindaja kinnitus: valla kooli ja lasteaia eelarve koostamisel kaasatakse hoolekogu.

d) Söökla – 5.a esitas hetke nägemuse koolisööklast. Karmen Paul teeb esitatust kokkuvõtte (3 söögivahetundi vähendati 2-le, kuna ei ole mõistlik süüa hommikul 10.00 lõunat). Vähendatakse toiduvalikuid (korraga ei ole valikus riis, kartul ja/või tatar). II poolaastast tulevad gümnaasiumid enne või pärast väiksemaid sööma, tunnid planeeritakse nihkesse.
Otsus: Hoolekogu vastus 5.-ndale klassile söökla toimuvast täna.

e) Väärtuskasvatused initsiatiivgrupis-
Antoon van Rens tutvustas Lemme kokkuvõtet tugigrupi tegevusest:
Õpilaste hilinemine ja puudumine: vajalik info e-posti teel hoolekoguliikmetele tutvumiseks.
Lisaks üks samas teemas ettepanek lasteaiast: uuring seal tehtud, lasteaiaõpetajad on nõus võtma kooli hilinejad lasteaeda ÜKT tunde tegema. Lisaks on teada, et ka Viimsi valla raamatukogu võtaks nad heameelega ÜKT tegema. Samas ei tohi olla see karistus, töö ei tohi olla karistus. Mõelda välja ÜKT asemel mõjutusmeetmena mõjuv väljend.
Kokkuvõte: kõik ettepanekud ja ideed on e-kirja teel oodatud.

6. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 03. Veebruaril kell 18.00
Päevakord:
1. Eelarve projekti arutlus. Kool annab eelnevalt oma hinnangu projektile. 3 maja tulevad eraldi eelarvetega seekord.
2. Jooksvad küsimused