Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 3. märts 2014

Kuupäev: 03.märts 2014
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Mati Mätlik

Osalejad: 
Antoon van Rens; Martti Vaidla; Annely Neame; Hjalmar Konno; Margit Paju; Kaja Saar; Piret Simmo; Kristina Kams; Madis Saretok; Tiina Pukk; Kirsi Rannaste; Mailis Alt; Enn Sau 

Puudusid: Kaire Povilaitis; Annely Rennit; Lauri Randma

Kutsutud:
Viimsi Keskkooli direktor Karmen Paul; Viimsi valla Haridusameti juhataja Katrin Markii

Päevakord:
1. Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine .
2. Ülevaade väärtuskasvatuse töögrupi tegevusest 2013/2014 õa
3. Tagasiside uuring
4. Vanematekogu koosoleku kokkukutsumine 10.03.

1. Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine ja riigigümnaasium
Esitleb Mailis Alt:
Täiendava ülevaate andmine 03.02. toimunud hoolekogu koosolekule. Viimsi Keskkooli ümberkorraldamise peamiseks eesmärgiks on koolide kõrge hariduskvaliteet, koolide omanäolisus ja kogukonna vaimu ja tradistsioone kandvad asutused.

Riigigümnaasium – esimene kiri HTM läks detsembris, tänaseks oleme teema volikogus läbi käinud ning Viimsi jaoks on kõige olulisem kuupäev 20.06.2014. Siis peab olema otsus kas riigigümnaasium tuleb Viimsi.

 

Haridusasutuste võrgu stabiilse arengu seisukohast tuleb haridusasutustevõrku kohandada muutuvate vajadustega. Hüppeliselt on suurenenud on Viimsi elanike arv ja sellest tulenevalt nõudlus lasteaia- ja koolikohtadele ning huviharidusele. Koos õppekohtade vajadusega on püstitatud üha kõrgemad eesmärgid osutada kvaliteetsemat õpikeskkonda, seda nii riigi kui Viimsi valla poolt seatud hariduslikest nõuetest lähtuvalt. Lahendusena nähakse korraldada ümber Viimsi Keskkooli tegevus, eraldades Viimsi Keskkooli koosseisust Karulaugu õppehoone ja Randvere õppehoone ning asutada Viimsi Keskkooli eraldatavate õppehoonete baasil uued põhikoolina tegutseval koolid.
Karulaugu õppehoones asutatakse Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena Haabneeme põhikool, nimetusega Haabneeme Kool. Kooli asukoht: Randvere tee 18, Haabneeme, Viimsi vald. Õppetöö toimub Haabneeme Koolis esialgu põhikooli I ja II kooliastmes. Haabneeme Kool alustab koolitustegevust 1. septembrist 2014.a.
Randvere õppehoones asutatakse Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena Randvere põhikool, nimetusega Randvere Kool. Kooli asukoht: Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere, Viimsi vald. Õppetöö toimub Randvere Koolis põhikooli I, II ja III kooliastmes (III kooliaste on täna HEV lastele). Randvere Kool alustab koolitustegevust 1. septembrist 2014.a. 
Hetkel tegeletakse Viimsi valla Haridusametis aktiivselt õpilaste kooli mahtuvuse probleemi lahendamisega ehk vald tegeleb aktiivselt lahenduste leidmisega, et Haabneeme kool ei peaks minema 2015/2016 õppeaastal kahte vahetusse.
Järgnes aktiivne arutelu ja selgitamine koolide staatuse muutmise kohta. 
Otsustati: Toetada koolide staatuse muutmist.

2. Lastevanemate seas küsitluse korraldamine ( kooliväärtused jms).
Esitles Karmen Paul.
Tutvustab küsitlust ja soovib teada, kas võib küsitluse sellisel kujul korraldada ja käiku lasta? Küsitluse korraldajaks Faktum Ariko. Küsitlused toimuvad eraldi majade kaupa (Randvere, Karulaugu, Viimsi). Küsitlus kuulutatakse välja 10 märtsiks.
Otsustati: kõik küsimustiku kohta ettepanekuid palun saata Karmen Paul´i e-posti aadressile hiljemalt 10.veebruar kell 00.00. 
3. Viimsi Kooli eelarvele arvamuse andmine 
Tutvustab direktor K. Paul.
Suures plaanis muutusi ei ole, suurim muudatus põhineb seoses Randvere kooliga, kelle ülalpidamise kulud suurenesid enim.
Mati Mätlik: Kas hoolekogu toetab koolide eelarve projekti sellisel kujul? 
Otsus: Eelarve projekt hoolekogu pool heakskiidetud.

4. Vanematekogu kommunikatsioon. 
Tutvustab Mati Mätlik:
Vanematekogu koosoleku korraldamine. Kokku kutsuda 10.märts kell 18.00
Võimalik päevakava: 
I koolide eraldamine lahti selgitada, et vanematekogu liikmed saaksid seejärel teha informatiivset selgitustööd oma klasside kaupa 
II Lemme initsiatiivgrupi ideed ja ettepanekud
III tutvustada lapsevanematele suunatud küsimustikku
Otsustati: 10.märts kell 18.00 toimub vanematekogu.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub elektrooniliselt 03.03.2014

Mati Mätlik
Koosoleku juhataja