Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
ICT in USE (Erasmus+)
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
KIK projektid
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

"Be active. Stay healthy!" Soome kohtumise kokkuvõtted

6.- 9. aprillini viibisid kuus Viimsi kooli kolme õppehoone I ja II kooliastme õpetajat Soomes Joensuus Rantakylä koolis. Vaadeldi õuevahetunde ning nähti ka innovaatilist kehalise kasvatuse tundi, kus kasutati puutetundlikku tahvlit. 

Kohtumisel jagasid Eesti, Soome ja Leedu seniseid tulemusi vahetundide sisustamisel. Viimsis on olulisemateks tulemusteks mõtteseina kui probleemilahenduse tööriista loomine ja kasutamine, mängualade paigutamine õppehoonete koridoridesse, õpilaste klassisisesed vahetunnimänguõpetused ning taskumänguraamatud vahetunnimängudest kooliõues ja-majas. Lisaks olid kohtumise fookuses õues toimuvate vahetundide sisustamise võimalused ning nende toimimine Soome koolides. Eesti projektimeeskond võttis endaga kaasa peamise õppetunnina, et ka väheste või puudulikult sisustatud koolimajade ümbrus või veidi külmavõitu ilm ei takista õpilastel õues mängimist ning probleemiks ei ole ka vaid 15 minutit kestev vahetund.

Projektimeeskondadel õnnestus külastada ka Soome õpetajate praktikabaasiks olevat kooli nimega Normaalikoulu. Seal vaadeldi smartboardi kasutamist kehalise kasvatuse tunnis. Üheskoos tehti ajurünnak järgmise õppeaasta võimalikele tegevustele, mis on seotud aktiivse eluviisi propageerimisega spordi ja tervisekasvatuse kaudu.

Kohtumisel osalesid Kirsti Esperk (Randvere õppehoone), Maris Tuulik ja Eliis Ait (Karulaugu õppehoone), Birgot Tammik ja Merit Eskel (suur õppehoone). Samuti projektijuht Maarja Urb. 

Rohkem infot projektist koduleheküljel beactive2013.weebly.com

Järgmine projektikohtumine toimub 1.- 4. veebruarini 2015 Leedus.