Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 25. august 2014

Kuupäev: 25.08.2014
Algus: 18.00
Lõpp: 19.40
Juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Mati Mätlik

Osalejad: Piret Simmo, Tiina Pukk, Kaire Povilaitis, Madis Saretok, Kristina Kams, Margit Paju, Kirsi Rannaste; Antoon van Rens; Kaja Saar, Martti Vaidla; Lauri Randma; Katrin Markii

Puudusid:Annely Neame, Hjalmar Konno; Annely Rennit; Enn Sau; Mailis Alt.

Kutsutud:
Karmen Paul; Andres Kaarmann; Alge Ilosaar; Merle Sepp; Mare Räis; Sirje Toomla; Joonas Pauts; Leelo Tiisvelt, Lemme Randma.

Päevakord:
1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2014/15 õppeaastal Haabneeme, Randvere ja Viimsi Kooli klassides 26-ni.
2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimääruse muudatustele.
3. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muutmiseks.
4. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli kodukorra muutmiseks.
5. Viimsi Kooli valmisolek 2014/15 õppeaastaks.

1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2014/15 õppeaastal Haabneeme, Randvere ja Viimsi Kooli klassides 26-ni.
Esitas: K. Paul
Nõusolek anda järgmiselt: suurendada 2014/15 õppeaastal õpilaste arvu piirnormi 26-ni Viimsi Keskkooli järgmistes klassides: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 6.G, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 7.G, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 9.E ja 9.F.
Haabneeme Kooli järgmistes klassides: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C, 5.B ja 5.C.
Randvere Kooli järgmistes klassides: 1.A ja 1.B
Otsustati: Hoolekogu hääletas ning 9 poolthäälega 17-st andis nõusoleku piirnormi suurendamiseks 2014/15 õppeaastal.

2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimääruse muudatustele.
Esitas: K.Paul.
Otsustati: Võtta muudatused teadmiseks.

3. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muutmiseks.
Esitas: III astme õppejuht ja gümnaasiumi õppejuht
Otsustati: Võtta teadmiseks.

4. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli kodukorra muutmiseks
Esitas: L. Randma
Otsustati: Võtta muudatused teadmiseks

5. Viimsi Kooli valmisolek 2014/15 õppeaastaks.
Esitas: K.Paul
Otsustati: Võtta teadmiseks