Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Töövarjud said Soome partnerkoolist nii uusi ideid kui kinnitust juba olemasolevale õigele kursile

20.- 22. jaanuarini olid Viimsi kooli õpetajad Külli Alver, Ruth Lobjakas ja Alge Ilosaar Soomes Turengin yhteiskoulus projekti "21. sajandi õpetaja" raames töövarjudeks. Projekti käigus jälgiti üldist koolikultuuri, õpetajate vahelist koostööd, õpilaste individuaalse arengu toetamist ning õpetamise metoodikat, tutvuti õppekavaga ning HEV valdkonna töökorraldusega.

Töövarjud said osa ainetundidest ja meeskonna koosolekutest ning kohtusid piirkonna haridusameti juhatajaga, kes andis ülevaate kohalikust haridusvõrgust ning selle töökorraldusest. Ideoloogiline suund on meil põhjanaabritega sarnane ning ka mured ja rõõmud ühtivad. Üheks tõsisemaks diskussiooni tekitajaks oli ilmselt see, et partnerkooli täitmata ametikohale oli kvalifitseeritud kandidaate mitmekümne võrra rohkem kui meil.

Üheks põnevamaks vaatlusobjektiks oli Soomes ainulaadne pilootklass, kus kogu õppetöö 7. klassis toimus paberivabalt. Õpilastel oli tundides kaasas ainult iPadid, kuhu oli salvestatud kogu õppetööd puudutav materjal e-õpikutest töölehtedeni. Hinnangud pilootprojektile nii õpilastelt kui ka õpetajatelt olid valdavalt positiivsed. Mõnikord oleks õpilased eelistanud paberkandjal töölehe täitmist. Koolipoolne vaheetapi analüüs näitas, et pilootklassi tulemused ja õpimotivatsioon olid kõrgemad kui paralleelklassides, kuid samas ka tõdeti, et pole võimalik kindlaks teha, kas sellised tulemused on just tahvelarvutite kasutamisest tingitud.

Pilootklassis toimunud füüsikatund (Foto: Alge Ilosaar)

Põhjanaabrite õppekava sisaldab rohkem vaba tunniressursi, mille tõttu on neil võimalus pakkuda juba põhikoolis mitmekesist ning põhjalikku valikainete valikut. Samas tõdeti taas, et meie koolis on õpilaste võõrkeelte oskuse üldine tase parem kui põhjanaabritel.

Partnerkooli kolm töövarju külastavad Viimsi Keskkooli 24. – 26. märtsini.

Projekti rahastab Erasmus+ programm. 

Rohkem infot projekti kohta saab lingilt koolitusblogi.wordpress.com