Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

TreasureBooks lõpuüritus "Karneval ja kartulisalat"

19. mail toimus III kooliastme projekti TreasureBooks lõpuüritus kõikidele projektis osalenud õpilastele ja õpetajatele. Kuna tegemist oli lugemise ja kirjutamisega seotud projektiga, siis oli ürituse teema valitud Andrus Kivirähki raamatu „Karneval ja kartulisalat“ järgi. Õpilased ja õpetajad riietusid kirjandustegelasteks ning ürituselt ei puudunud kartulisalat ja tort. Oma mõtteid kirjutamisest jagas ning oma luulet luges ette Jürgen Rooste. Üheskoos tuletati meelde kahe aasta jooksul tehtu ning vaadati Soomes üles filmitud ühisnäidendit „Time travellers from the year 2255“.

Õpilased hindasid ka projekti mõju endale. Kõige olulisemaks peeti mõju sotsiaalsetele oskustele ning teiste riikide ja rahvuste tundmaõppimisele, mida projektis osalenud õpilased välja tõid. Samuti mõju võõrkeelte oskuse arendamisele. 68,9% vastanutest leidis, et arendati ka IKT oskusi.

66,7% osalenutest andis projektis läbi viidud topp 10 raamatute uuring ja sellega seotud tegevused motivatsiooni lugeda ise uusi raamatuid nagu näiteks raamatud „Augud või „Rubinrot“, mis olid Saksamaa topp nimekirjas. Paar õpilast sai ka inspiratsiooni ise lugusid ning laule kirjutada. Ühe õpilase sõnad projekti tagasisides olid:
Isegi kui ma ennem väga palju raamatuid polnud lugenud, sain ma selles projektis aru, kui paljust ma ilma olen jäänud.

Ligi 75% osalenutest suhtleb projektis osalenud välisriigi osalejaga ning pooled on ka juba üksteist vastastikku uuesti külastanud või külastamas.

Osalenud õpilased soovitaksid kindlasti kaasõpilastel projektis osaleda. Mõned näited põhjustest: 

  • Mälestused jäävad alatiseks meelde ja tänu projektile tekivad uued sõbrad ja sõprused tugevnevad.
  • See on põnev ning arendab mitmeid võimeid. Saab juurde keeleoskust ja suhtlemisoskust. Õpid tundma uut kultuuri.
  • Selline projekt paneb sind teistsugusesse olukorda ja keskkonda, kus saab arendada oma võõrkeelte oskusi ja avaldada oma mõtteid igas mängus/rühmatöös.

Projekti kõikide tulemustega saab tutvuda projekti kodulehel treasurebooks2013.wordpress.com
Projekti rahastati Elukestva õppe programmist. 

Aitäh kõikidele osalenutele ning õpetajatele, kes projekti aitasid ellu viia.