Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi kooli ja Fjölbrautaskollin via Armuli ühisprojekti ESTIC tulemused

2013. aasta oktoobris algas Viimsi kooli ja Islandi kooli Fjölbrautaskollin via Armuli kooli ühisprojekt „ESTIC – Sustainable School Policy“, mis lõppes ametlikult märtsis 2015. Projekti keskmes oli jätkusuutlikkus ning see oli suunatud gümnaasiumiastme õpetajatele. Projekti raames valmis jätkusuutliku kooli kontseptsioon, õppematerjalid gümnaasiumiklassidele ning matemaatika-loodussuuna analüüs ning edasiste arengute kava. Täpsema ülevaate saamiseks klõpsa LOE VEEL. 

Projekti raames töötati partnerkooli eeskujul välja Viimsi kooli jätkusuutliku kooli kontseptsioon, mille eesmärk on tagada jätkusuutlikku arengut toetava hariduse elluviimine. See on raamdokument, milles on kajastatud 16 eesmärki, nende elluviimiseks vajalikud tegevused ja vastutajad. Selle väljatöötamine pani laiemalt arutama jätkusuutlikkuse teema üle. Tehtud töö on andnud suuna erinevate valdkondade arenguks, mis oli seega ka eeltöö kooli uue arengukava koostamisele. Projekti jooksul said alguse kontseptsioonist lähtuvad mitmed tegevused nagu uuskasutusturg, roheturg ja raamatute ringlus, prügi sorteerimine, kogu kooli koristuspäev, loodusklassi idee loomine ning ka laiemad teemad nagu kogu kooli hõlmava tervikprojekti loomine Keskkonna investeeringute keskusele, mis sai ka rahastust.

Üks põnevamaid projekti tegevusi oli kindlasti Eesti-Islandi õppematerjalide loomine. Sellega seoses viibiti märtsis 2014 koos Islandi õpetajatega Ida-Virumaal ning külastati septembris 2014 Islandit, et tutvuda sealse looduse imedega ja neid filmida. Kokku valmis 9 filmiklippi, mida saab kasutada nii erinevates ainetundides kui ka saab sealt lihtsalt ammutada endale tükikese Islandist. Ühe klipi nägemiseks skänni sisse allolev QR kood.


Lisaks koostasid õpetajad õppematerjale seitsmesse erinevasse ainesse (näiteks teemal Islandi – Eesti parlament, Islandi – Eesti energia tootmine, Islandi saagad kirjanduse tundi) ning loodi üleüldine jätkusuutlikkuse teemaline iseseisva töö materjal gümnaasiumiõpilastele. Õppematerjale saavad kõik teisedki õpetajad kasutada ja need on kättesaadavad siin https://sites.google.com/site/esticproject/materials

Kolmas suurem tegevus oli seotud matemaatika-loodussuuna arendusega, mille käigus analüüsiti gümnaasiumi suunaaineid, uuriti teiste koolide praktikaid, vaadati üle olemasolevad ja potentsiaalsed ressursid suunaarenduseks. Seeläbi suurenes õpetajate omavaheline koostöö, tekkis sügavam arusaam, et loodussuuna sees peavad ained teineteist toetama ning mõeldi läbi uued suunakursused.

Projekti jooksul viidi ellu laiemaid algatusi kooli tasandil, kuid kindlasti ei saa alahinnata projekti mõju selles osalenutele. Mitte iga päev ei ole vaja oma ainespetsiifiliselt suhelda inglise keeles, mistõttu andis projekt osalejatele hea võimaluse keelepraktikaks. Partnerkooli kolleegidega jagati häid kogemusi, saadi uusi kontakte ning õpiti tundma teist riiki ja selle kultuuri ning loodust, mis projektita sellisel kujul poleks õnnestunud.

Olgugi, et projekt on ametlikult küll lõppenud, siis koostatud materjale kasutatakse edasi, jätkusuutliku kooli kontseptsioon juhib kooli tegevusi ka edaspidi ning loodussuuna analüüsi ja arenduse tulemusi viiakse ellu.
Projekti tulemusi ja koostatud materjale on võimalik vaadata ning kasutada projekti koduleheküljelt https://sites.google.com/site/esticproject/

Projekti meeskonda kuulus Viimsi koolist üheksa õpetajat, koolijuht ja projektijuht ning seda rahastati EMP ja Norra stipendiumiprogrammist.