Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Merivälja kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Merivälja Koolis 2019/2020 õppeaastal

Teadusring Taibu

Rebase Ruudi loodusring

Teadusring "Taibu"

Keemiline kameeleon?
Põlemine vedeliku sees?
Süütamine klaaspulgaga?
Kuidas ehitada tuld purskavat vulkaani?
Põlemine vedeliku sees?
Millega peseb elevant hambaid?
Kas on võimalik teha looduslikku plastiliini?

Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis "Taibu".
Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring "Taibu".

Keda ootame osalema?
Algastme (3.-4. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust 

Kus toimub?
Merivälja Koolis

Palju maksab?
Teadusringi "Taibu" kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825136 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

Juhendaja: Kadri Saluri
e-post: kadrisaluri@gmail.com

Rebase Ruudi loodusring

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.

Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates jaanuarist 2020 kolmapäeviti kell 12.30-13.15.

Kus toimub?
Merivälja Koolis 

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/ruudimerivalja.html

Juhendaja
: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com