Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Füüsika õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Tasulised huviringid Viimsi Koolis

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Viimsi Koolis 2017/2018 õppeaastal


Teadusring "Taibu"

Programmeerimine algajatele

Multimeediaring

Robootika

Eksperimentaalne loodusteadus

Elektroonikakursus "Digi"

Matemaatikaring "Nupula"

Animatsiooniring "Teen ise multifilmi"

Rebase Ruudi loodusring

Arhitektuuriring "Ruum ja vorm"

Huviring "Hiina keel ja kultuur"

Programmeerimisring "Püüton"

Näitering "EKSPERIMENT"

Näitetrupp "WILHELMIINE"

Rockiring

Eesti rahvatants

Muusikatuba

Kunsti- ja meisterdamise ring

Matemaatikakursus "Eukleides"

Matemaatikaring "Nutikad matemaatikud"

Matemaatikaring "Nuputaja"

Kosmosering "Päikesesüsteem ja kosmos"

Muusikateater

Ansamblilaul

Solistiõpe

Rootsi keel ja kultuur

Käsitööring

Laste jooga

Teadusring "Taibu"

Salakiri - kuidas on see võimalik? 
Värvilised lahused? 
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani? 
Kuidas saada terve muna pudelisse? 
Tuli sinu käes – on see võimalik? 
Kuidas teha ehtsat rahapesu? 
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis "Taibu".
Koolil on korralik loodusainete laboratoorium ja noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring "Taibu".

Keda ootame osalema? 
Algastme (2.-4. kl) teadmishimulisi õpilasi. 

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub? 
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.10 - 14.55 või 15.05 - 15.50; neljapäeviti 14.10 - 14.55 või 15.05 - 15-50. 
Teisipäeviti 2. ja 3. klassid (üle nädala) ja neljapäeval 4. klassid (üle nädala). 
NB! nimekiri koos aegadega saadetakse osalejatele

Kus toimub? 
Viimsi Keskkooli loodusainete laboris (suure maja 2. korrusel ruumis C216) 

Õppemaks
Teadusringi "Taibu" kuutasu 6 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2. klasside grupid 2017/2018 õppeaastaks komplekteeritud
3. klasside grupid 
kell 14.10 - 14.55 http://www.eformular.com/sipelgas/taibu31.html

kell 15.05 - 15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/taibu32.html

4. klasside grupp 2017/2018 õppeaastaks komplekteeritud

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas 
e-post: peeter at viimsi dot edu dot ee

Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Alg- või põhiastme (3.-5. kl) programmeerimisest huvitatud õpisi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-15.45.

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis A-301.

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminealgajatele.html
Grupp komplekteeritud

Ringi juhendaj
a: Martin Männik
e-post: martin.mannik@viimsi.edu.ee 

Multimeediaring

Multimeediaringis tutvutakse erinevate võimalustega oma mõtteid visualiseerida. Vabavaralisi programme ja keskkondi kasutades leiab õpilane endale sobiva võimaluse erinevaid multimeedia objekte luua. Pildistamine ja filmimine on tänapäevaste vahenditega imelihtsaks muutunud, vajuta ainult nupp alla ning juba ongi võimalus kõike talletada. Pilt ja video muutuvad aga palju vaadatavamaks, kui neid veidikene töödelda. 3D maailm ning selle võimalused avarduvad pidevalt, sellepärast vaatame ka 3D objektide loomist ning 3D printimist.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. kl) multimeediahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 14.15-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli klassiruumis A110.

Õppemaks

Multimeediaringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/multimeediaring.html

Ringi juhendaja: Martin Männik
e-post: martin.mannik@viimsi.edu.ee

Robootika

Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO MINDSTORMS NXT ja EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.
 
Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-8. kl) robootikahuvilisi õpilasi.
Vabade kohtade olemasolul võivad tulla ka teised, kellel on tõsine huvi antud valdkonna vastu.

Õppekava maht

120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 5 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal kolmapäeval kolmes grupis: 
3. klass kell 14.15 - 15.00
4. klass kell 15.00 - 15.45
5.-8. klass kell 15.45 - 16.30

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis C-137.

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 
3. klass: grupp täis

4. klass: grupp täis

5.-8. klass: grupp täis

Juhendaja: Aleks Koha
e-post: aleks.koha@gmail.com 

Eksperimentaalne loodusteadus

Tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisel on tähtsal kohal eksperimendid. Uurimuslik tegevus on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. Loodusteaduste huviline saab ennast proovile panna teadlase rollis. Noored uurijad õpivad nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema.
Eksperimentide läbiviimiseks kasutatakse ringitöös digitaalseid Verneiri andmekogujaid ja andureid. Andmete töötlemisel ja esitlemisel kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
Uurime üheskoos selliseid põnevaid teemasid nagu:
fotosünteesi ja hingamist;
juuksekarva elastsust;
valguse intensiivsust;
pendli võnkumist;
suhkru pärmkäärimist;
lihtsuhkrute sisalduse uurimine puu- ja juurviljades;
kodukeemia happelisuse-aluselisuse (pH) uurimine jne.

Keda ootame osalema?
Keskastme (5.-6. kl) loodus- ja täppisteaduste huvilisi õpilasi

Millal toimub?
Alates oktoobrist neljapäeviti kell 14.10-14.55 või 15.05-15.50 (üle nädala).

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Kus toimub?
Viimsi kooli loodusainete laboris (suure maja II korrusel ruum C216)

Õppemaks

Eksperimentaalse loodusteaduse kuutasu 6 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
Grupid on 2017/2018 õppeaastaks komplekteeritud.

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas
e-post: peeter at viimsi dot edu dot ee

Elektroonikakursus "Digi"

Elektroonikakursus „Digi“ on õpilaste jaoks võimalus õppida kõrgemal tasemel elektroonikat kui seda võimaldab põhikooli või gümnaasiumi õppekava. Tekitatakse huvi arvutustehnika, elektroonika, elektromagnetismi ja riistvaraarenduse vastu. Elektroonika arendab õpilases süsteemset mõtlemist, andes põhikoolis ja gümnaasiumis omandatud teadmistele praktilise väljundi. Praktilise ja teoreetilise õppe kaudu omandavad huvilised baasteadmised iseseisvate katsete ja süsteemide planeerimiseks ning realiseerimiseks.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (7.-9. kl) elektroonikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 16.30 - 17.15

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis C-137.

Õppemaks
Elektroonikakursuse "Digi" kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/elektroonikakursusdigi.html

Juhendaja: Aleks Koha
e-post: aleks.koha@gmail.com

Matemaatikaring "Nupula"

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel "Nuputaja".  

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti
1. klassid kell 13.15 - 14.00.
2. klassid kell 14.10 - 14.55.

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruum A113.

Õppemaks
Matemaatikaringi "Nupula" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi.html grupp komplekteeritud

2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi2.html

Ringi juhendaja
: Liisu Jallai
e-post: liisu.jallai@gmail.com

Animatsiooniring "Teen ise multifilmi"

Animatsiooniring „Teen ise multifilmi“ toetab lapse mitmekülgset arengut, õpetades loo jutustamisoskust läbi tänapäevase tehnoloogia ja audiovisuaalsete lahenduste. Proovitakse enimlevinud animatsioonitehnikaid, õpitakse kasutama animeerimiseks vajalikku riist- ja tarkvara ning kasutama animatsiooni oma loominguliste ideede väljendusvahendina. Kuna töö toimub rühmades, kutsub see üles sotsialiseeruma, oma tööd planeerima ja looma toimivat ülesannete jaotust, mis lähtub üksteise tugevuste ja oskustega arvestamisest.

Valmis filme saadame kindlasti festivalidele ning paneme soovi korral üles ka YouTube'i.
Viimsi animakanal:


Animafilmis on KÕIK VÕIMALIK! 

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-8. kl) filmihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kahes grupis kell 14.15 - 15.00 või 15.10 - 15.55.

Kus toimub?
Viimsi Kooli raamatukogus.

Õppemaks
Animatsiooniringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825330 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajate grupp  http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus1.html grupp komplekteeritud

jätkajate grupp: http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus2.html grupp komplekteeritud

Juhendaja: Leore Lisann KlõseikoRebase Ruudi loodusring

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.


Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 13.15-14.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum A213).

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi.html

Juhendaja: Karin Merilepp
e-post: rebaseruudi@gmail.com
 

Arhitektuuriring "Ruum ja vorm"

Arhitektuuriring „Ruum ja vorm“ tutvustab õpilasele arhitektuurialaseid oskusi ja teadmisi. Huviring toetab õpilase mitmekülgset arengut ning aitab arendada tema mõtlemis- ja arusaamisvõimet ruumilisest keskkonnast. Õpilases äratatakse huvi meie igapäeva elukeskkonna kujundamisprotsessi vastu. Õppesisus põimuvad loominguline ja eksperimenteeriv lähenemine ratsionaalse ja läbimõeldud otsustega. Oluline on õpilase oskus märgata ja väärtustada meid ümbritsevat ruumi ning pakkuda lahendusi, mis muudaksid seal viibimise kasutajasõbralikuks ja huvitavaks. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud loomingulistele õpilastele, kes soovivad end arendada läbi käelise tegevuse.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-6. kl) arhitektuuri- ja kunstihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti: kell 14.15-15.00 (alustajad) ja kell 15.05-15.50 (jätkajad).

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis A102.

Õppemaks
Arhitektuuriringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825314 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2.-3. klass (alustajad) http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring23.html 


4.-6. klass (jätkajad) http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring46.html 

Juhendaja: Liisi Aomets
e-post: miniliisi@gmail.com 

Huviring "Hiina keel ja kultuur"

Huviringi "Hiina keel ja kultuur" eesmärkideks on:
1) hiina keele ja kultuuri vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja sihikindel arendamine;
2) anda õppijale aluspõhi mandariini hiina keele põhioskustes (kuulamine, rääkimine, lugemine, kirjutamine ja arusaamine);
3) anda ülevaade hiina keele kultuurilisest taustast ning hiina kultuurist.

Keda ootame osalema? 
Põhi- ja ülemastme (5.-11. kl) hiina keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub? 
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kahes grupis: kell 15.30 - 16.30 (alustajad), kell 16.30 - 17.30 (jätkajad).

Kus toimub? 
Viimsi Koolis klassiruumis A103.

Õppemaks
Huviringi "Hiina keel ja kultuur" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajate grupphttp://www.eformular.com/sipelgas/hiinakeel1aasta.html

jätkajate grupp: http://www.eformular.com/sipelgas/hiinakeel2aasta.html

Ringi juhendaja: XueQian Ma

Info: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee

Programmeerimisring "Püüton"

Programmeerimisringis "Püüton" omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-9. kl) infotehnoloogiahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 15.10 - 15.55.

Kus toimub?
Viimsi kooli arvitiklassis A301. 

Õppemaks
Programmeerimisringi "Püüton" kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 
http://www.eformular.com/sipelgas/pyytonviimsi.html

Grupp on komplekteeritud 

Juhendaja: Charlie Chris Karniol

Näitering "EKSPERIMENT"

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Suhtlemisel on igapäevaelus oluline roll, näiteringis püütakse selle kaudu õpilasi julgustada olema enesekindlam, õpetada meeskonnatööd ja lahendama probleeme, arutlema, analüüsima, kuulama oma keha ja vaimu – seda kõike teatritegemise kaudu.
Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme (1.-12. kl) teatrihuvilisi õpilasi. Algkooli grupi suurus 15, põhikooli grupi suurus 25 ja gümnaasiumi grupi suurus 20 õpilast.

Õppekava maht
216 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
Põhikooli grupp alates septembrikuust teisipäeviti kell 16.00 - 19.00.
Gümnaasiumi grupp alates septembrikuust neljapäeviti kell 16.00 - 19.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näiteringi Eksperiment kuutasu 26/31* eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825495 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: grupid on komplekteeritud

Juhendaja: Külli Täht
e-post: kylli.taht@viimsi.edu.ee 

Näitetrupp "WILHELMIINE"

Näitetrupis „Wilhelmiine“ tekitatakse õpilastes huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
162 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
2. klassid esmaspäeviti kell 13.00 - 14.00 aula ja kolmapäeviti kell 13.00 - 14.00 aula .

3. klassid esmaspäeviti kell 14.00 - 15.00 aula ja kolmapäeviti kell 14.00 - 15.00 aula.

Kus toimub?
Viimsi Koolis.

Õppemaks
Näitetrupp "Wilhelmiine" kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: grupid on komplekteeritud

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Rockiring

Rockiringis toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes on huvitatud instrumentaal- ja vokaalmuusikast ja praktilisest väljundist – ansamblimängust. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Põhiastme muusikahuvilisi õpilasi, kellel on omandatud esmane pilliõppeoskus.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.00 - 16.00 (rockiring 1) või reedeti kell 15.00 - 16.00 (rockiring 2).

Kus toimub?
Bändiruumis

Õppemaks
Rockiringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
neljapäev http://www.eformular.com/sipelgas/rockiring.html

reede http://www.eformular.com/sipelgas/rockiring2.html

Juhendajad
: Kätlin Puhmaste ja Lauri Pihlak
e-post: katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee
e-post: lauri.pihlak@viimsi.edu.ee

Eesti rahvatants

Eesti rahvatants on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele.
Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (1.-7. kl) rahvatantsu ja rahvakultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
180 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti 2.-3. klass kell 14.00 - 15.00 ja 6.-7. klass kell 15.00 - 16.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Eesti rahvatants kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825563 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

2.-3. klass http://www.eformular.com/sipelgas/eestirahvatants34.html

6.-7. klass http://www.eformular.com/sipelgas/eestirahvatants56.html

Juhendaja:
Agne Kurrikoff-Herman
e-post: agne@tanstuagentuur.ee

Näitering-muusikatuba

Läbi mängu tuleb leida võimalusi arendada eelkõige õpilaste loovust, julgust ning soovi ennast väljendada. Oskused kasvavad läbi kogemuste ja julgus läbi esinemiste.
Muusikatoa õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning eneseväljendust.Lisaks omandab õpilane elementaarsed teadmised kõnetehnika lavakõneõpetusest, mis on praktilisi eesmärke teeniv õpetus, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid. Kindlasti omandab õpilane esmased oskused draamaõpetuses, mille läbi õpilane õpib väärtustama oma isiksust, õppides paremini tundma iseennast ja oma võimeid.
Õpilane saab hulgaliselt praktilisi kogemusi läbi erinevate etenduste, kus on ühendatud kõne- ja draamaõpetus, muusika ning lavaline liikumine. Ta saab osa esinemisrõõmust ning õpib tunnetama publikut läbi iseenda.

Ainekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Algastme (3.-4. kl) muusika ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
3.-4. klass teisipäeviti kell 14.00-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks?
Muusikatoa kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
3.-4. klass: 
http://www.eformular.com/sipelgas/muusikatuba.html

Juhendajad: Mari-Liis Rahumets ja Külli Talmar
e-post: kylli.talmar@viimsi.edu.ee

Kunsti- ja meisterdamise ring

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 14.00-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis A201.

Õppemaks
Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/kunstjameisterdamine.html

Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@viimsi.edu.ee

Matemaatikakursus "Eukleides"

Matemaatika õppimisel ei õpita ainult arvutama, vaid loogiliselt probleeme lahendama. Matemaatikakursuse “Eukleides” eesmärk on tekitada õpilastes huvi reaalainete vastu läbi erinevate tegevuste, milleks on probleemide märkamine, loovalt lahendamine ning saadud tulemustele tuginedes järelduste tegemine ja arutlema õppimine. Põhirõhk on matemaatilise maailmapildi loomisel ja loogilise mõtlemise arendamisel. Õppetöö vältel tehakse avastusi ja käsitletakse probleemülesandeid matemaatika ajaloo, erinevate kultuuride arvusüsteemide, aritmeetika, geomeetria ning mõtlemisseaduste kontekstis. Erinevate matemaatiliste probleemülesannete lahendamisel saavad õpilased kogeda ahhaa-efekti kaudu eduelamust, avastamis- ning millegi ise valmistegemise rõõmu. Teadmised omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise, loova, süsteemse, ruumilise mõtlemise ning kujutlusvõime arendamisele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme matemaatikahuvilisi õpilasi (7.-9. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.05-15.50.

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis C305.

Õppemaks
Matemaatikakursuse "Eukleides" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/eukleides.html

Juhendaja: Kairi Nurk 
e-post: kairi.nurk@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring "Nutikad matemaatikud"

Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 3. klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka algkoolimatemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme matemaatikahuvilisi õpilasi (3. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.00-14.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A-107.

Õppemaks
Matemaatikaringi "Nutikad matemaatikud" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikud.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring "Nuputaja"

Matemaatikaringi „Nuputaja“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Eriline tähelepanu õpitavast arusaamisel ning loogilise ja loova mõtlemise arendamisel. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-5. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.15-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruumis C308).

Õppemaks
Matemaatikaringi "Nuputaja" kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE842200221064825385 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/matemaatikaringnuputaja.html

Juhendaja: Helen Kähr
e-post: helen.kahr@viimsi.edu.ee

Kosmosering "Päikesesüsteem ja kosmos"

Kosmosering „Päikesesüsteem ja kosmos“ tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi. Õpilastes äratatakse huvi tähistaeva sündmuste vastu. Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ning äratundmist. Õppes arendatakse läbi katsete, praktiliste tööde ja vaatluste ratsionaalset mõtlemist. Tutvustatakse seda, kuidas toimivad füüsikaseadused. Oluline on arendada õpilase oskust mõista, argumenteerida ja osata märgata väärinfot.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. klass) kosmoloogiahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 16 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 16.00-17.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A104.

Õppemaks
Kosmoseringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE152200221064825657 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/kosmosering.html grupp on komplekteeritud

Juhendaja: Rauno Pilvik
e-post:rauno@pilvik.eu

Muusikateater

Muusikateatri õpe on mõeldud muusikateatri huvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada loovust, esinemise julgust, muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning lavalist eneseväljendust.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-7. klass) teatri ja muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Teisipäeviti kell 15.00-16.00 ja kolmapäeviti kell 15.00-16.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Muusikateatri kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/muusikateater.html

Juhendaja: Külli Talmar
e-post: kylli.talmar@viimsi.edu.ee

Ansamblilaul

Ei avata 2017/2018 õppeaastal

Ansamblilaul on mõeldud lauluhuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada ühiselt laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära ja loovust, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, kontsentratsioonivõimet, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust ning kujundatakse õpilase enesehinnangut ja õpimotivatsiooni.
Ühislaulmise kaudu arendatakse õpilase sotsiaalseid oskusi ning kasvatatakse isamaaarmastust ja luuakse valmisolek elukestvaks koorilauluharrastuseks.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
35 akadeemilist tundi, mis on jaotatud ühe õppeaasta peale.

Millal toimub?

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Ansamblilaulu kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendajad: Kätlin Puhmaste ja Mari-Liis Rahumets
e-post:katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee, mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Solistiõpe

Ei avata 2017/2018 õppeaastal

Solistiõppe ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö muusika valdkonna solistiõppe huviringis.
Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Solistiõppe kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendajad: Kätlin Puhmaste ja Mari-Liis Rahumets
e-post:katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee, mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Rootsi keel ja kultuur

Huviringis „Rootsi keel ja kultuur“ toetatakse õpilaste võõrkeeltehuvi ning antakse võimalus tutvuda ja õppida Rootsi kui meie naaberriigi keelt ning kultuuri. Õpilane saab lisaks algaja taseme (A2.1-A2.2) keeleoskusele võimaluse lähemalt tutvuda Rootsi ühiskonna, rahva ja kultuuri eripäradega. Huviringis väärtustatakse Rootsi ja Eesti ühist ajalugu ning innustatakse õpilasi osalema Eestis toimuvatel Rootsi kultuuriüritustel.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (7.-9. klass) rootsi keele ja kultuuri huviilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.30-17.00

Kus toimub?
Viimsi Keskkoolis (klassiruum C202).

Õppemaks
Rootsi keele ja kultuuri õppemaks 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE362200221067497435 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/rootsikeel.html

Ringi juhendaja: Katrin Keskla, katrin.keskla@viimsi.edu.ee

Käsitööring

Käsitööringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, värvitaju, ilumeelt, kujutlusvõimet jne. Õpilasi innustatakse rakendama oma loovust ja fantaasiat ning loovast tegevusest rõõmu tundma. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpitakse koos teistega töötama, üksteist abistama, enda ja teiste tööd väärtustama.

Keda ootame osalema?
Algastme (2. kl) käsitööhuvilisi õpilasi. Grupi suurus 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 13.00-14.30.

Kus toimub?
Viimsi Keskkoolis C143.

Õppemaks
Käsitööringi õppemaks 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbanga EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/kasitooring.html

Ringi juhendaja: Kai Sikemäe
e-post: kai.sikemae@viimsi.edu.ee

Laste jooga

Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all alustab tegevust huviring "Laste jooga". Laste jooga on tund, kus läbi mängude ja lugude liigutakse ühelt joogaharjutuselt ehk asanalt teisele, lauldakse, joonistatakse ja luuakse koos.
Jooga tunnis pöörame tähelepanu oma kehale, hingamisele ja emotsioonidele. Läbi jooga muutuvad lapsed paindlikumaks ja tugevamaks ning nad oskavad tulla paremini toime oma emotsioonidega. Samuti arendab jooga koordinatsiooni, suhtlemist, keskendumist ja õpetab lõdvestuma.
Läbivateks teemadeks tunnis on meid ümbritsev loodus ja põhiväärtused.

Keda ootame osalema?

Algastme (1.-3. klass) joogahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.15-15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C314.

Õppemaks
Laste jooga kuutasu 16 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a EE222200221064825628 Swedbangas iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/lastejoogaviimsi.html

Juhendajad: Jana Zaborski, jana@viimsi.edu.ee