Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Õppetöö
Tundide toimumisajad
Õppeperioodid 2017/18
Koolivaheajad
Valikained gümnaasiumis
KiVa programm
Klassid
Õpetajate konsultatsioonid
Kool kiidab
Kasulikud lingid

  Otsing
Täppisotsing  

KiVa programm

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda
www.kivaprogram.net

2015/2016 ava-aastal viiakse kõikides 1. - 6. klassides läbi KiVa tunde KiVa õpikute ja lisamaterjalide abil. Õpetajad said vastava koolituse juunis ja augustis. Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Õppeaasta jooksul toimub 10 paaristundi (2x45 minutit). Alates järgmisest õppeaastast kord kooliastme jooksul.  

2016/2017 õppeaastal viiakse kõikides 1. klasside ja 4. klassides läbi KiVa tunde. 4. klassides seetõttu, et 3. klassis läbiti KiVa I osa ja 4. klassis tuleb KiVa õpikute II osa. 

Korrapidaja õpetajad kannavad koolis KiVa veste ja A-korpuse seintel on KiVa plakatid, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole. 

KiVa tegevust koolis ja SA Kiusamisvaba Kool koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, kuhu kuuluvad:

  • Merle Sepp - I kooliastme õppejuht
  • Mart Felding - II kooliastme õppejuht
  • Kai Konsap - psühholoog
  • Krista Putrolainen - sotsiaalpedagoog
  • Maarja Urb - arendusjuht/inglise keele õpetaja
  • Marika Liivandi - 2. klassi klassiõpetaja
  • Tiina Liebert - 4. klassi klassiõpetaja
  • Taimi Pärnpuu - 4. klassi klassiõpetaja

Lapsevanematele jagatakse miniõpikud, mis on ka saadaval veebis www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/ 

Viimsi kool jätkab KiVa koolina

Eelmisel õppeaastal alustas Viimsi kool KiVa koolina. Sel aastal jätkatakse programmis osalemist, sest kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitasid positiivset mõju kiusamise vähendamisel ning koolikeskkonna turvalisemaks muutmisel. 2016/2017 õppeaastal viiakse KiVa tunde läbi 1. ja 4. klassides, kuid õpetajad saavad KiVa materjale kasutada jätkuvalt ka teistes klassides. Jätkub KiVa meeskonna töö kiusamisjuhtumite lahendamisel. Täpsemalt saab KiVa programmist Viimsi koolis lugeda siit. 

Viimsi kool on KiVa kool

Alates 2015. aasta sügisest on Viimsi Keskkool liitunud KiVa (Kiusamisvaba) koolide võrgustikuga. KiVa (Kiusamisvaba) kooli programm on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Ka Eestis laieneb programm iga-aastaselt, olles nüüdseks 32 koolis. Viimsi Keskkoolis viiakse KiVa programmi raames 1. - 6. klassides läbi KiVa tunde klassijuhatajate poolt ning KiVa tiim tegeleb pideva kiusamise juhtumitega. Täpsemalt KiVa programmist Viimsi koolis saate lugeda siit.