Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Õppetöö
Tundide toimumisajad
Õppeperioodid 2019/20
Koolivaheajad
T.O.R.E. programm
VeniVidiVici programm
KiVa programm
Kool kiidab
Kasulikud lingid

  Otsing
Täppisotsing  

4.aprillil toimus küberkiusamise teemaline koolitus lapsevanematele

Eelmise aasta KiVa rahulolu kokkuvõttest oli koolile tagasisidena peamine murekoht küberkiusamine. Küberkiusamiste konfliktide ja juhtimite lahendamine on aktuaalne ka sel aastal. Teemale mõtlemiseks ja toe jagamiseks toimus 4.aprillil koolitus lapsevanematele, mille eesmärk oli juhtida vanemat oma lapse toetamisel, kuidas last suunata elektrooniliste suhtlusvahendite ja –keskkonde turvalisel kasutusel. Kui täiskasvanud eristavad pärismaailma digitaalsest maailmast, siis laste jaoks on Internet ja igapäevane elu võrdväärse tähendusega. Laste jaoks ei eksisteeri mõistet in real life. Online elu ongi igapäevane elu.
Koolitaja Triin-Ketlin Siska jagas mõtteid ja näpunäiteid, millal ja millest lapsega rääkida. Lisaks sõltuvuse temaatikale, tuleb ette konflikte ning kiusamist Internetis, mis võib viia selleni, et laps hakkab suhtlust kooli või vanematega vältima. Koolitaja jagas kuulajatega erinevaid soovitusi ja materjale, et olla teadlikum lapsevanem kiusu ennetusel või sellega tegelemisel. Levinumate õpetusviisidele kõrval saab tark täiskasvanu lapsele õpetada ka kiusamisega toime tulemiseks „udutamistehnikat“ ja „katkise grammofoni tehnikat“.

Aitäh koolitajale ja osavõtjatele ühise aja eest!
 

November on tunnetekuu!

Käima läks KiVa ja T.O.R.E. ühisprojekt, kus igal trimestril keskendutakse ühele olulisele teemale. Novembrikuu jooksul keskendume tunnetele!

Sellel kuul tervitab hommikuti algkooli õpilasi kooli uksel paar korda nädalas TORE maskotiks olev punane elevant. Esimesl korral läksid kõigi saabunud õpilaste ja ka lastevanemate näod Torevanti nähes ja temaga patsu lüües naerule. Torevant uuris ka, mis tujuga lapsed kooli tulevad ja sai teada, et vähemalt algkoolilapsed tulevad kooli rõõmsa emtosiooniga.

Tunnetekuul on õpetajatel võimalus oma õpilastega vaadata multifilmi, mis käsitleb emotsioone ja selgitab lihtsalt ja arusaadavalt nende mõju meie käitumisele.

Joonistamishuvilistelt oodatakse karikatuure emotsioonide kohta. Joonistused lähevad üles A korpuses olevale stendile.

Koolimaja seintel (C korpus) on novembris QR koodid, mis puudutavad emotsioone ja vaimse tervisega seotud küsimusi.  

KiVa programm

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda
www.kivaprogram.net

2017/2018 õppeaastal viiakse kõikides 1. klasside ja 4. klassides läbi KiVa tunde. Kõikides 2., 3., 5., ja 6. klassides viiakse KiVa tunde läbi vastavalt vajadusele.

2016/2017 õppeaastal viidi kõikides 1. klasside ja 4. klassides läbi KiVa tunde. 4. klassides seetõttu, et 3. klassis läbiti KiVa I osa ja 4. klassis tuleb KiVa õpikute II osa. 

2015/2016 ava-aastal viidi kõikides 1. - 6. klassides läbi KiVa tunde KiVa õpikute ja lisamaterjalide abil. Õpetajad said vastava koolituse juunis ja augustis. Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Õppeaasta jooksul toimub 10 paaristundi (2x45 minutit). Alates järgmisest õppeaastast kord kooliastme jooksul.  

Korrapidaja õpetajad kannavad koolis KiVa veste ja A-korpuse seintel on KiVa plakatid, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole. 

KiVa tegevust koolis ja SA Kiusamisvaba Kool koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, kuhu kuuluvad:

  • Eve Ott- sotisaalpedagoog
  • Krista Putrolainen - sotsiaalpedagoog
  • Kristel Päll - psühholoog
  • Mart Felding- II kooliastme õppejuht
  • Marika Liivandi - klassiõpetaja
  • Merle Sepp - I kooliastme õppejuht

Lapsevanematele jagatakse miniõpikud, mis on ka saadaval veebis www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/ 

Viimsi koolis jagati sõbrapäeval häid soove

Kolmapäeval, 14. veebruaril 2018 toimus tervet kooli hõlmav sõbrapäeva üritus, kus õpilased said üksteisele jagada heade soovidega väikeseid silte. Kooli peal liikusid ringi väikesed sildid, mille peale oli kirjutatud erinevaid häid soove. Õpilastel ja õpetajatel oli võimalus saadud silt kinkida edasi inimesele, kes sildil olevat sõnumit kõige rohkem vajas. Võimalus oli teha sõbraga pilt ning see üles laadida sotsiaalmeediasse, või FB ürituse alla, kasutades #sõbrapäev2018. Silte jagati enne esimest tundi kooli peaukse ja algklasside maja sissekäigu juures. Päeva lõppedes võis sildid tagastada peaukse juures olevasse kasti, kuid võis jätta ka endale mälestuseks.

Ürituse eesmärk:

  • Muuta õpilasi rohkem avatumaks.
  • Öelda üksteisele häid sõnu.
  • Väärtustada oma sõpru.

Ürituse kaudu saime tuua kooliruumi rohkem hoolivust, armastust ja positiivsust.

Üritus toimus toetamaks KiVa programmi.
Korraldajad: Uus Generatsioon Viimsis ja Viimsi Kooli õpilasesindus

Pildi autor Merike Hindreus

Rohkem pilte saab näha siin.

Viimsi Kooli õpetaja ja õpilased rääkisid Vikerraadios kiusamisest

30. novembril 2017 rääkisid Vikerraadio otse-eetris kiustamisest ja KiVa tundidest 4.a klassi õpetaja ning Viimsi Kooli KiVa meeskonna liige Marika Liivandi ja 4.a klassi õpilased Nele Lainevool, Emma-Leena Herman ja Kaur Kaljumäe. Intervjuud saab järelkuulata siin.

 

Viimsi kool jätkab KiVa koolina

Eelmisel õppeaastal alustas Viimsi kool KiVa koolina. Sel aastal jätkatakse programmis osalemist, sest kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitasid positiivset mõju kiusamise vähendamisel ning koolikeskkonna turvalisemaks muutmisel. 2016/2017 õppeaastal viiakse KiVa tunde läbi 1. ja 4. klassides, kuid õpetajad saavad KiVa materjale kasutada jätkuvalt ka teistes klassides. Jätkub KiVa meeskonna töö kiusamisjuhtumite lahendamisel. Täpsemalt saab KiVa programmist Viimsi koolis lugeda siit. 

Viimsi kool on KiVa kool

Alates 2015. aasta sügisest on Viimsi Keskkool liitunud KiVa (Kiusamisvaba) koolide võrgustikuga. KiVa (Kiusamisvaba) kooli programm on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Ka Eestis laieneb programm iga-aastaselt, olles nüüdseks 32 koolis. Viimsi Keskkoolis viiakse KiVa programmi raames 1. - 6. klassides läbi KiVa tunde klassijuhatajate poolt ning KiVa tiim tegeleb pideva kiusamise juhtumitega. Täpsemalt KiVa programmist Viimsi koolis saate lugeda siit.