Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Vanematekogu koosolek 28. septembril kell 18.00 ruumis C311

Vanematekogu esimene kokkusaamine toimub esmaspäeval, 28. septembril kell 18.00 ruumis C311, millele järgneb hoolekogu koosolek. 

Vanematekogu päevakorras:
1. Vanematekogu olemus ja roll
2. Hoolekogu 2014/15 õa aruanne
3. Toitlustajale pöördumise koostamine
4. Kooli päevakava muutmise arutamine seoses söögivahetunni korraldusega
5. Hoolekogu liikmete valimine 2015/16 õppeaastaks

Vanematekogule järgneb koheselt hoolekogu koosolek.

Päevakorras:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu protokollija valimine
3. Kooli kodukorra muutmisele arvamuse avaldamine
4. SA Viimsi Keskkooli Fond nõukogu liikmete valimine
5. Esindaja määramine töötajate konkursikomisjoni
6. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks 9B klassis
7. Hilinemistest ja puudumistest gümnaasiumiastmes
8. Jooksvad küsimused