Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 29. august 2016

Aeg: 29.08.2016 kell 18:00
Koht: Viimsi kool, ruum B203
Osalejate arv: 25 osalejast kohal 21, lisa 1
Protokollija: Margit Paju
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks (päevakava).
3. Hoolekogu ettepanekud kooli eelarve koostamisel aastaks 2017.
4. Kooli valmisolek 2016/17 õppeaastaks


Loe veel

Viimsi kooli hoolekogu koosseisu muutmine

Viimsi vallavolikogu otsus 29.03.2016 otsus nr 55 Viimsi vallavolikogu uute esindajate nimetamine Viimsi Keskkooli ja Viimsi Kunstikooli hoolekogus 

Hoolekogu koosolek 14. märts 2016

Koosoleku toimumise aeg: 14.märts 2016.a. kell 18.00-19.48
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Liina Mugu
Osalejad: Jaen Lainevool, Aivar Koks, Eigo Sõster, Tiivi Väll. Liina Mugu, Piret Simmo, Arles Taal, Vaike Murumets, Margit Paju, Lemmik Loopere, Jan Trei
Kutsutud: Alge Ilosaar, Karmen Paul

Koosoleku päevakava
1. Koolivaheajad 2016/17õppeaastal.
2.Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2016/17 õppeaasta põhikooli klassides 26-ni.
3. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale.
4. Muud teemad.


Loe veel

Viimsi kooli hoolekogu koosseisu muutmine

 Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2015 korralduse nr 1642 "Viimsi Keskkooli hoolekogu kinnitamine" muutmine

Hoolekogu koosolek 18. novembril 2015

Aeg: 18.november 2015 kell 18.00 – 20.30

Osales12 hoolekogu liiget (lisa 1)

Kutsutud: Karmen Paul, Merle Sepp, Alge Ilosaar, Mart Felding, Elis Viltsin

Koosoleku juhataja: Piret Simmo


Loe veel

Hoolekogu koosseis 2015/2016

Viimsi Vallavalitsuse korraldusega nr 1642 kinnitati 20. oktoobril Viimsi Keskkooli hoolekogu koosseis

Hoolekogu koosolek 28. september 2015

Viimsi Keskkooli hoolekogu koosolek

28.09.2015
Osales 15 hoolekogu liiget (lisa 1).
Kutsutud: Karmen Paul, Mati Mätlik, Katre Eljas-Taal
Koosoleku juhataja: Piret Simmo


Loe veel