Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Õpiabirühma õpetaja

  • Viib läbi õpiabitunde õpilastele, kellel on ainealased raskused või välja kujunemata õpioskused ja kes vajab lisaks aineõpetaja abile toetavat õppekorraldust.
  • Planeerib õpilasele jõukohased tööeesmärgid.
  • Kasutab õpilase tasemele vastavat õpetamismetoodikat.
  • Teeb koostööd tugispetsialistide ja aineõpetajatega.