Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Eripedagoog

  • Töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt suunatud õpilasega individuaalselt.
  • Selgitab välja õpilase hariduslikud erivajadused.
  • Planeerib erivajadusega õpilase õppetegevust.
  • Viib läbi erivajadustega õpilaste individuaal- ja rühmatunde.
  • Kasutab vastavalt õpilase erivajadusele sobivat õppemetoodikat.
  • Pakub õpilastele, klassi- ja aineõpetajatele ning lapsevanematele vajaminevat tuge ja koostööd.
  • Tagasisidestab töö tulemused.
  • Kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.