Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 18. novembril 2015

Aeg: 18.november 2015 kell 18.00 – 20.30

Osales12 hoolekogu liiget (lisa 1)

Kutsutud: Karmen Paul, Merle Sepp, Alge Ilosaar, Mart Felding, Elis Viltsin

Koosoleku juhataja: Piret Simmo

Päevakava ja otsused:

1) Õppe- ja kasvatustöö näitajad 2014/15 õ.a. - õppejuhid

Merle Sepp, Mart Felding ja Alge Ilosaar tegid ülevaate eelmise õppeaasta kokkuvõtetest ja tulemuslikkuse näitajatest ning vastati hoolekogu küsimustele.

2) Järelevalve ettekirjutuste täitmisest – Karmen Paul

Karmen Paul tegi ülevaate eelmisel õppeaastal (september 2014) tehtud järelvalve ettekirjutuste täitmisest. Kõik ettekirjutused on saanud lahenduse ja nende täitmine on saanud positiivse tagasiside.

3) Gümnaasiumi õppekava – Karmen Paul

Karmen Paul teatas, et senine gümnaasiumi õppejuht Mare Räis on asunud koolijuhiks naabervalda. Karmen Paul kirjeldas gümnaasiumi õppekava loomise meeskonda ja  protsessi. Kool ootab kõikidelt hoolekogu liikmetelt, eriti põhi- ja keskkooliklasside esindajatelt, aktiivset osavõttu gümnaasiumi õppekava tööversiooni kommenteerimisel ja täiendamisel. Täname juba tehtud täienduste eest!

4) Viimsi Keskkooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord – Karmen Paul

Karmen Paul tutvustas uut versiooni Viimsi Keskkooli töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korrast ja sisse viidavatest muudatustest ja nende põhjustest.

Otsus: kehtestada Viimsi Keskkooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

5) Ettepanek vanematekogu teemaks – Karmen Paul

2015/16 õppeaasta üheks oluliseks analüüsivaks teemaks on hindamissüsteem. Karmen Paul tegi ettepaneku korraldada vastava teemaline vanematekogu koosolek, et vanemaid kaasata arutelu- ja analüüsiprotsessi.

Otsus: korraldada vanematekogu koosolek 3. veebruaril 2016.

6) Päevakava ja toitlustuse küsitluse kokkuvõte – Merilyn Sepp

Õpilasesinduse esindaja Merilyn Sepp tegi ülevaate 7. - 12. klassi õpilaste seas läbiviidud küsitlusest, mille tulemusena saime teada, et sel õppeaastal ei soovi õpilased tundide ja vahetundide kellaaegade muutmist.

Hoolekogu ettepanekud: nii õpetajad kui ka söökla töötajad võiksid olla teisel söögivaheajal veelgi paindlikumad õpilaste toitlustamise sujuvamaks korraldamiseks.
Tõdeti, et peale eelmist hoolekogu koosolekut on toitlustaja palju pingutanud parema tulemuse saamiseks ja ka toidud on muutunud maitsvamaks. Abivallavanem Margus Talsi kirjeldas Tampe toidu esindajaga peetud arutelusid parema tulemuse saavutamiseks ja  ühiselt leiti, et toitlustajat peab ka edaspidi teavitama tekkinud probleemidest ja hoidma tihedat sidet koolitoidu kvaliteedi hoidmiseks.

7) Õppematerjalid ja õpetamine – Kai Siinmaa  

Kai Siinmaa tegi ülevaate kohtumisest õppejuhtidega ning murekohtadest, mis puudutavad kasutatavaid õppematerjale ja kaasaskantavate õpikute - vihikute hulka. Kohtumise tulemusena sai hoolekogu kinnitust, et õpetajate ja õppejuhtide tehtud valikud ja otsused on põhjendatud ning selgitatavad, lisaks oli näha, et õppejuhid töötavad ühtse kompetentse meeskonnana. Ühiselt otsustati, et on võimalik parendada töölehtede kasutamise ja säilitamise kultuuri. Õpilasesinduse esindajad tutvustasid õppematerjalide Stuudiumisse riputamise head tava gümnaasiumi osas.  Hoolekogu soovitas laiendada gümnaasiumi head kogemust põhikooli astmetesse.

8) Jooksvad küsimused:

· Arutati Stuudiumi arendaja vastust kooli pöördumisele ja volitati Arles Taal suhtlema arendajaga Suudiumi kirjeldatud kasutajamugavuste saavutamiseks.

· Piret Simmo hoolekogu lapsevanematest liikmete pöördumine Viimsi vallavalitsuse poole.

9) Järgmine vanematekogu koosolek toimub 03. veebruaril 2016 kell 18.00 ruumis C-311

Protokollis
Piret Simmo