Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Erasmus+ õpirände projekt 2015/2016
EstWay (Nordplus juunior)
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Kogemuste Koda tegevusmeetodite kasutamisest tundides

26. jaanuaril toimus järjekordne õpetajate kogemuste koda Erasmus+ projekti "21. sajandi õppija" õpirändel omandatud teadmiste ja oskuste jagamiseks. Matemaatikaõpetaja Liisu Jallai osales oktoobris Horvaatias toimunud koolitusel “Tegevusmeetodid motivatsiooni ja kvaliteedi tõstmiseks õpikeskkonnas” ning kasutas saadud teadmisi oma matemaatikatundides. 

Kogemuste Kojas tehti läbi praktilisi harjutusi ning Liisu jagas teadmisi, mis kaasnevad mängude kasutamisega tunnis. Liisu enda õpilased tagasisidestasid tunde, kus õpetaja erinevaid meetodeid kasutas ning valdavalt oli tagasiside positiivne. 9. klassi õpilased ootasid matemaatikatunde, sest igas tunnis oli neil mõni uus meetod, mis aitas neil grupis paremini töötada või tegi tunni vaheldusrikkamaks. 

Kogemuste kojas osalesid peamiselt Viimsi kooli õpetajad, kuid hea meel oli ka selle üle, et ka Haabneeme koolist oli üks osaleja. 

Järgmised kogemuste kojad juba kevadel.

Loe projektist ja õpirännetest koolitusblogist koolitusblogi.wordpress.com