Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Vanematekogu 2018/2019
Vanematekogu 2017/2018
Vanematekogu 2016/17
Vanematekogu 2015/16
Vanematekogu 2014/2015
Vanematekogu 2013/2014
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Vanematekogu koosolek 3. veebruar 2016

Aeg: 3. veebruar 2016

Osalejad: 36 vanematekogu liiget

Päevakorras:
1. Hindamine, tagasiside ja hindamisskaalad
2. Päevakava 2016/17 eelarutelu
3. Kooli 35. aastapäev
4. Jooksvad küsimused

Arutelu tulemused
1. Hindamine
Mõned näited hindamise, tagasiside ja hindamisskaala soovitud seisundist õppekava töörühma silmade läbi:
• Hindamisskaala oleks laiem sisaldades rohkem positiivseid hindeid ja ainult ühte mitterahuldavat hinnet
• Tasemeid oleks rohkem, hindamisskaala vahed oleksid võrdsemad
• Vähemalt I kooliastmes mitte hinnata numbriliselt (tagasiside õpitulemuste põhine)
• Hindamine aitaks kaasa õpimotivatsioonile ja ei pidurdaks

Vanematekogu liikmed arutasid ühe hindamisskaala muutmise ning I kooliastme sõnalise tagasiside tugevuste ja ohtude osas. Teemat käsitletakse edasi hoolekogu koosolekul õppekavale arvamust avaldades.

2. Päevakava
Kuna õpilaste arv uuel õppeaasal on taas kasvamas (ca 70 õpilast), siis arutleti kahe söögitunni kehtestamise tugevuste ja ohtude üle. Päevakavale avaldab arvamust kooli hoolekogu koos kodukorra muudatustega.

3. Kooli 35. aastapäev

Oktoobris 2016 tähistab Viimsi Kool 35. Aastapäeva. Tänased sündmused on planeeritud õpilastele, õpetajatele, vilistlastele
Otsus: Vanematele eraldi üritust ei planeerita. Kui järgmisel aastal vanematekogu siiski soovib midagi endale (mitte kõigile lapsevanematele) korraldada, siis seda otsustatakse sügisel.

4. Jooksvad küsimused
- Koolikoti raskus
- Tunniplaani muudatused
- Töölehte kättesaadavuse tagamine
- Kontrolltöös nõutavate õpitulemuste kirjelduse lisamine Stuudiumisse
- Loodusõpetuse sisu 7. klassis